Foto fra Aalesund museum

Ved Glommas utløp mellom Sarpsborg og Fredrikstad var det i 1904 omlag 25 teglverk i drift. Med gjenoppbygging av Ålesund skjede for den alt overveiende del med teglstein fra Fredrikstad

De gamle nedriggede treskutene-lekterne ble slept den lange veien rundt kysten, med opptil en kvart million murstein under dekk.

              Teglverk er en fabrikk som produserer teglstein ved oppvarming av leire.


Teglverkene ble derfor lokalisert ved betydelige leirforekomster, oftest nær elver under den marine grense.

Et steds marine grense er havets høyeste nivå etter siste istid.

Vekten av isen gjorde at jordskorpen ble trykket ned (dette er et ca. 1:3 forhold; for eksempel 100 m is trykket landskapet ned 30 m, 200 m is trykket ned 60 m osv.).

Isen i Skandinavia var tykkest over sentrale deler av Bottenviken i Sverige, der istykkelsen var ca. 3000 m.

"Fugl Føniks. Ålesund opp av asken." Harald Grytten, 2004

Bø Teglverk hadde gjort en avtale om salg av en million teglstein til Ålesund tidligere.

Etter storbrannen i 1904 skulle Ålesund bygges opp igjen, og til dette formålet ble det levert store mengder teglstein fra Ranheim Teglverk, Sør-Trøndelag.

Helle teglverk, Hellestranda 18, Holmedal, Askvoll kommune, Vestlandfylke. Etter århundreskiftet ble avsetningen dårlig, bortsett fra noen blaff, som f.eks. etter brannen i Ålesund i 1904. Det gikk imidlertid ikke lenge før vanskelighetene ble så store at bedriften gikk konkurs i 1907.

Nes Teglverk i Åndalsnes.

Teglverk ble opprinnelig startet av lesjingen Hans Hage rundt 1860, vesentlig av interessenter fra Ålesund. Det fikk da også navnet Ålesund Teglverk til å begynne med. Etter århundreskiftet ble det vanskelig for verket i flere år, inntil brannen i Ålesund i 1904 ga ekstar stor etterspørsel etter murstein. I manns minne tok dei sand til teglsteinsproduksjonen i kanten av Nesflata, ved kyrkjegarden - på prestegardens grunn. Frå samme stad vart det også selt sand, m.a. til Ålesund. A/S Nes Teglverk i Åndalsnes gikk konkurs i slutten av 1970.