ÅLESUND OG OMEGN GEOLOGIFORENING

Geologi i Ålesund og Omegn (Møre og Romsdal)


                               Fylkesstein for Møre og Romsdal: Gneis


          Mineralressurser i Møre og Romsdal Fylke. NGU-rapport 2021

                           https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2021/2021_020.pdf


         Møre og Romsdal har i dag nærmere 100 produksjonssteder av mineralske råvarer.

Har eller har hatt drift på forskjellige typer mineralforekomster; metaller, naturstein, byggeråstoffene pukk, grus og industrimineraler som for eksempel olivin og kalk. På EUs liste står flere av råstoffene som finnes i Møre og Romsdal, for eksempel titan og vanadium, men også sjeldne jordarter (REE) og litium.

Steinparken i Bud.

Norsk Olivinsenter på Åheim.

Petter Dyrkorn samlinga på øya Fjørtofta.

Steinparken ved Norsk myrmuseum på Smøla.

Hallvard og Sølvi Eide si steinsamling i Norddal Geologisenter og Dale gruvemuseum.

Halvard Eide Sjøholt Geosenter.


Tafjord Kraftverksmuseumet om fjellskred i Norge.

Torgeir Torgeirson Garmo Fossheim steinsenter. Regional mineral samling - Møre og Romsdal.

Naturhistorisk museum i Oslo, Geologisk hus med Møre og Romsdal fylkes steiner presentert.

Halvar Eides mikroskopfoto og sjelden stein samling fra området dekorerer deler av det Valldal Fjordhotell.

Norsk Fjordsenter i Geiranger med geologi utstilling.

              Tips til barnevennlig steinjakt Tips i Ålesundområdet er det fint å leite etter stein i fjøra på Valkvæ, 50 m etter rundkjøringa etter Godøytunellen.

Eller gå utover sørsida av Godøya fra Juv/Dyp og vestover (fin sti, men gå nærmere sjøen).

Eller gå fra Alnes på nordsida, sørvestover.

På Valderøya: Skjonghelleren.

På Vigra: fra Moles langs stranda på nordsida, østover.

Evt besøke Geologiforeninga- mange steiner i steinhaugen utafor inngangen.

       Anbefales turer utendørs. Forslag til liten geotur og trim i helga. 

På Emblemsanden er det mye å finne på utenom å bade, f. eks. kan en studere geologi i skråningene opp fra sjøen.

Turstien langs Borgundfjorden østover fra Bogeneset er nå kommet fram til Geilebergvegen øst for sjukehuset. Romslig parkeringsplass der. Populær tur.

Der stien starter ved parkeringsplassen er det en liten GABBRO-forekomst. Det er lett å studere den mørke bergarten i den ferske bruddflaten.Forekomsten vises faktisk også på geologisk kart over Ålesund – jeg har tidligere oversett dette.  Se kartet – brun farge. (det er en større forekomst sør for Spjelkavika, og fin gabbro på Tueneset)
Utover er det vanlig gneis med fine mønstre, og noen ganger med granater. GOD TUR!

Bilde fra Hallvard Eide arkiv.

Samlingen Harrison hentet på Sunnmøre og Sogn og Fjordane på ca. 1200 prøver ligger fortsatt i Oslo.

For mange år siden vart det sendt 10 tonn med fra Tjørvåg eklogitten til NASA .

Jacobsen familie fikk ramme med Appollo 17 måneferdens strykemerke og underskrift fra Harrison Schmitt.

" I balansepunktet : Sunnmøres eldste historie"

Sunnmørsposten Forlag  1994

Bøker om geologi i Møre og Romsdal .

Norges geologiske undersøkelse , NGU Årbok 1966. Side 262, "Lokalglaciasjon på Sunnmøre." av Arne J. Reite


NGU Norges geologiske undersøkelse Nr. 380, Bulletin 70, 1983.
Geological survey of Norway 1858-1983 : 125-year anniversary volume : a collection of papers on Norwegian geology to commemorate the 125-year anniversary of the founding of the Geological Survey.
Side 203, "Diatom Stratigraphy Related to Late Weichselian Sea-level Changes in Sunnmøre, Western Norway." av Sven Erik Lie, Bjørg Stabell, Jan Mangerud.


Bilde fra boka - "Bergverksdrift på Sunnmøre i gammel og ny tid." Anders M. Heltzen, Bergverksmuseet, Skrift. Nr. 10, Konsberg 1996