ÅLESUND OG OMEGN GEOLOGIFORENING

Lenker
Norsk geologisk forening

www.geologi.no


Norske amatørgeologers sammenslutning

www.nags.no

Norske mineraler

http://www.nags.net/nags/mineraler/mineralside.htm


Petrologi - norske bergarter

https://geogleblog.wordpress.com/


Norges geologiske undersøkelse

www.ngu.no


Norges Geotekniske Institutt

www.ngi.no


Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk

www.skjelv.no


Noregs vassdrags- og energidirektorat

www.nve.no


Norsk Bergforening

http://norskbergforening.no/hvem-er-vi/

Geofaglige nyheter

https://geo365.no/


www.geoforskning.no -

Populærvitenskapelig nettavis som formidler ny viten, aktualiteter og meninger fra de geofaglige forskningmiljøene.


www.grind.no -

Universitetet i Bergen sin portal for formidling av kunnskap om landskap og livsmiljø.


GEOlogiskole

http://geologiskolen.uit.no


Geologiens Dag

www.geologiensdag.no


Verdens mineraler - The world’s leading authority on minerals and their localities, deposits, and mines worldwide.

https://www.mindat.org/


Boka "Landet blir til- Norges geologi"  på nett. Beskriver Norges geologi. 

https://www.geologi.no/faglitteratur-boker/lbt


Norges største Naturhistoriske museum. Mest moderne Geologiske utstillingen i Norden.

https://www.nhm.uio.no/utstillinger/geologiske/index.html

Geologisk museum


mineraler.no


geonord.org


Geonorge - det nasjonale nettstedet for kartdata og annen stedfestet informasjon i Norge.

https://www.geonorge.no/


Oljedirektoratet 

https://www.npd.no/


International Union of Geological Sciences

https://www.iugs.org/


Slemmestad geologisenter 

https://geologisenteret.no/


Gullgraving

https://www.gullgraving.no/


Naturens Mangfold

https://www.naturensmangfold.no/


Geology and Earth Science News and Information

https://geology.com/


European Geoparks Network

A European Geopark is a territory, which includes a particular geological heritage. The EGN is made up of 88 territories in 26 countries working together to conserve their geological heritage through integrated sustainable development.                                                 Aktive og nedlagte foreninger/klubber.Steinklubben                                                                         ble stiftet i 09.05.1965 og er således landets eldste amatørgeologiforening.

                                                                                                                                            Klubben er en del av den utadrettede virksomheten til Geologisk museum i Oslo.

Sørlandet Geologiforening                                                    stiftet 27.05.1970 og var den første amatørgeologiske forening i Norge.

Oslo og Omegn Geologiforening                                         stiftet 11.05.1972 (tidl.navn: NAGS- klubben)

Telemark Geologiforening                                                    stiftet 09.04.1973

Vestfold Geologiforening                                                       stiftet 05.10.1973

Hedmark Geologiforening                                                    stiftet 31.12.1973

Follo Geologiforening                                                              stiftet 27.02.1974

Gjøvik og Omegn Geologiforening                                      stiftet 06.03.1974

Trøndelag Amatørgeologiske Forening                           stiftet 09.10.1974

Buskerud Geologiforening                                                     stiftet 01.11.1975 (tidl. navn: Drammen og Omegn Geologiforening)

Moss og Omegn Geologiforening                                         stiftet 10.02.1976

Ringerike Geologiforening                                                   stiftet 28.04.1976

Drammen Geologiforening                                                     stiftet 05.01.1978

Øsfold Geologiforening                                                             stiftet 28.02.1978 (tidl. navn: Halden Geologiforening, Halden Amatørgeologiske Forening)

Ålesund og Omegn Geologiforening                                         stiftet 27.04.1978

Stavanger og Omegn Geologiforening                               stiftet våren 1978

Kongsberg og Omegn Geologiforening                             stiftet   høst 1978

Bergen og Omegn Geologiforening                                   stiftet slutten av 1978

Halden Geologiforening                                                           stiftet             1978

Nordfjord Geologiforening                                                     stiftet våren 1979

Ofoten Amatørgeologiske Forening                                   stiftet 10.12.1979

Fredrikstad og Omegn Geologiforening                           stiftet 27.03.1980

Amatørgeologisk klubb på Oppdal ”Opdalitten”          stiftet            1984

Sunnfjord Geologiforening                                                      stiftet      05.1985

Fensfeltet Geologiforening                                                      stiftet 15.11.1985

Sandnes Steinklubb                                                                     stiftet 01.05.1987

Haugaland Geologiforening                                                     stiftet 24.09.1987 

Neverdal Geo-klubb                                                                  stiftet      03.1989

Harstad Geologiforening                                                           stiftet            1989

Molde Steinforening                                                                    stiftet            1990

Volda og Ørsta Geologiforeining "Bergkrystallen"      stiftet 02.11.1992

Olivin Steiklubb/Norsk Olivin Senter                                        stiftet 06.04.2010  Åheim og Vanylven si lokalhistorie her er sterkt prega av

                                                                                                                                                    gruvedrifta på olivin i fleire generasjonar. Selskapet A/S Olivin vart stifta av den Norske Stat i 1948.

Hordaland Junior Geologiforening "Geologispirene" stiftet 27.01.2011


Dalane Geologiforening

Finnmark Gull- og Mineralklubb

Gudbrandsdalen Amatørgeologiske forening

Hå Stein og Geologiforening

Hadeland Geologiforening

Odda Geologiforening

Salten Steinklubb

Sarpsborg Geologiforening

Sauda Geologiforening

Solør og Omegn Geologiforening

Sunnhordland Geologiforening

Rana Geologiforening

Røros Geologiforening

Tinn og Rjukan Steinklubb

Tromsø og Omegn Geologiforening

Øvre Romerike Geologiforening

Øvre Hallingdal Steinklubb


Fosheim steinsenter                                                                        etablert 1978     Norges største private utstilling av norske mineraler og smykkestener.