Det er beskrevet nesten 4000 mineraler rundt på jorda, men 7-8 mineraltyper utgjør mesteparten av de fleste bergarter i Norge.                                                                                                     Thulitt er uoffisielt kåret til Norges nasjonal-stein, av Torgeir Garmo ved Steinsenteret i Lom. 


                                Larvikitt ble i februar 2008 kåret til Norges nasjonalbergart.

                   Kåringen av nasjonalbergarten er foretatt av Norges Geologiske Forening i anledning NGUs 150-årsjubileum.


                        Leka i Nord-Trøndelag ble kåret til Norges geologisk nasjonalmonument i 2010.

   Kåringen av vårt geologiske nasjonalmonument er et samarbeid mellom Norsk Geologisk Forening, Norges geologiske undersøkelse, GeoPublishing og Den Norske Turistforeningen.

                         Over 60 geologiske attraksjoner over hele landet har blitt nominert, og juryen har valgt ut disse ti:


Lysefjorden med Preikestolen i Rogaland

storslått turistmagnet som rager 604 m over havflaten.

Geirangerfjorden i Møre og Romsdal

UNESCO verdensarv og et vitnesbyrd om kenozoisk landheving og glasial erosjon av prekambriske bergarter.

Jostedalsbreen i Sogn og Fjordane

den største isbreen på det europeiske fastland.

Bigganjarga i Finnmark

                       den forsteinede morenen nær Varangerbotn ble dannet under Varangeristiden for omlag 600 millioner år siden.

Strandflaten med Torghatten i Nordland

unike erosjonsformer fra det sagnomsuste hullet til den særegne plattformen meislet ut i grunnfjellet.

Grønkligrotta og Setergrotta i Nordland i Rana

begge kalksteinsgrotter dannet ved iserosjon og prosesser knyttet til isbreer under siste istid. Grønligrotta er tilrettelagt for publikum.

Leka i Nord-Trøndelag

øya der vi kan vandre gjennom deler av jordas mantel og dype skorpe.

Jomfruland i Telemark

rullesteinsøya ytterst i Kragerøskjærgården, er er del av dem mektige endemorenen Raet, fra yngre dryas.

Kolsåstoppen i Akershus

landemerket i Bærum der basalter og rombeporfyrer forteller om Oslofeltets dannelse.

Jutulhogget, Hedmark.

gjelet som er resultatet av katastrofetapping av bredemmet sjø under istidene.


Vår geologiske nasjonalarv.

Prekambriske gneiser.

Bigganjarga tillitt.

Ordovicium på Hovedøya.

Skyvedekkene på Hårteigen.

Kobbermalmen på Røros.

Kolsåstoppens lavastrømmer.

Permiske larvikitter.

Vikinggrabenen.

Ekofisk-feltet.

Geirangerfjorden.

Ra-morenen på Mølen og Jomfruland.

Trollhogget.

Rykende «skorsteinspiper» i Nord-Atlanteren.


                                                             Geologisk mangfold er også vår geologiske arv.

Steder som i kraft av å vise geologiske fenomener, prosesser eller ressurser, formidler geologi som vitenskap eller grunnlag for biosfæren og menneskets utvikling og kultur. 

                   NGU har utviklet en karttjeneste om geologisk arv     https://geo.ngu.no/kart/geologiskarv_mobil/


                                                                     Fylkessteiner i Norge.

                          Til tross for at det nå bare er 11 fylker så vil disse 19 fylkessteinene i alle fall ha en historisk verdi.

           De fleste fylkene valgte sin steinsort i 1994, og utvalget ble presentert samlet første gang i 1997.

                                  Initiativet til å velge fylkessteiner ble tatt av "Norsk geologiråd".


                                                            Østfold                          - iddefjordsgranitt
                                                            Akershus                      - rombeporfyr
                                                            Oslo                               - nordmarkitt
                                                            Hedmark                      - trysilsandstein
                                                            Oppland                        - kleberstein
                                                            Buskerud                      - drammensgranitt
                                                            Vestfold                        - larvikitt
                                                            Telemark                      - brynestein
                                                            Aust-Agder                   - grimstadgranitt
                                                            Vest-Agder                    - farsunditt
                                                            Rogaland                       - anortositt
                                                            Hordaland                    - koronitt
                                                            Sogn og Fjordane        - eklogitt
                                                            Møre og Romsdal         - gneis
                                                            Sør-Trøndelag              - trondhjemitt
                                                            Nord-Trøndelag           - thulitt
                                                            Nordland                       - fauskemarmor
                                                            Troms                             - sagvanditt
                                                            Finnmark                       - altaskifer


Klosterenga park i Bydel Gamle Oslo har fylkessteinene som ble avduket i år 2000. Dette er en gave til Oslo by fra landets fylker og Svalbard med støtte fra VG og Norge 2000 as. Gaven består av runde steiner, som er plukket ut og bearbeidet med tanke på typiske steinsorter i hvert enkelt fylke. 


Riksmonumentet Haraldshaugen - et monument, 17 m høy granittobelisk er minne om Harald Hårfagres samling av Norge i 872. Støtten ble avduket i 1872 i forbindelse med tusenårsjubileet for slaget i Hafrsfjord, der Norge ifølge sagaen ble samlet til ett rike. Monumentet står på Gard like nord for bykjernen i Haugesund på stedet der Harald Hårfagre sies å ha blitt gravlagt. Monumentet omgitt av en granittmur med 29 bautasteiner, en fra hver av de gamle norske fylkene.


Geologisk park med nasjonalstein, fylkesstein og ein stein frå kvar kommune i Stryn i Sogn og Fjordane. Det er Jostedalsbreen Nasjonalparksenter sitt prosjekt. 


Steinar i utvandrabauta i Kviteseid.


                                      Geologisk park, senter, museum, stien, utstilling, sammling.

  Gea Norvegica UNESCO Global Geopark er et område med en spennende og spesiell geologi og natur- og kulturhistorie. Geoparken er et avgrenset område på 3000 kmog ligger i Vestfold og Telemark fylke og innbefatter kommunene Bamble, Kragerø, Larvik, Nome, Porsgrunn, Siljan og Skien.


Magma Unesco Global Geopark - et geografisk område med en geologi som er av internasjonal betydning, som er anerkjent av UNESCO. Friluftsområde som inngår i kommunene Bjerkreim, Lund, Eigersund, Sokndal og Flekkenfjord. 


Trollfjell UNESCO Global Geopark - et område med en spesiell geologisk naturarv av internasjonal betydning der man satser på bærekraftig utvikling, stedsutvikling, kunnskapsspredning og geoturisme. I en geopark skal man vise hvordan de geologiske forutsetningene er bakgrunn for hvordan landskapet er blitt til, det biologiske mangfoldet og menneskelig bosetting.

Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Brønnøy, Vega, Vevelstad, Sømna, Bindal og Leka, og en del av reiselivsstrategien på Sør-Helgeland og Leka.

          

Geoparken på Skedsmokorset - Norges første geologiske park og ligger ved Trondheimsveien på Berger.


Lierne Geologipark - del av utstillingen til Besøkssenter nasjonalpark Lierne.


Semsvannet GeoPark i Asker kommune i Viken fylke.


Fossheim steinsenter - eit geologisk museum og smykkegalleri, butikk og verkstad i Lom nasjonalparklandsby.


Leka Steinsenter


Steinparken i Rosendal i Kvinnherad kommune i Hordaland ved Besøkssenter Folgefonna nasjonalpark.


Steinparken i Hebekkskogen.


Kvernsteinsparken i Hyllestad er eit utandørsmuseum i dei største steinbrota frå vikingtida og mellomalderen i Skandinavia.


Steinparken på Bud i Fræna kommune, i Møre og Romsdal. Steinblokkene er blitt satt opp for å gi et bilde av berggrunn og løsstein som finnes i ytre deler av Møre og Romsdal fylke.


Norsk myrmuseum på Frostadheia, på Smøla. Utendørs utstilling av bergarter.


Steinblokker  i geologihagen  for Jordfagbygningen - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning.


Mineralparken, Hornnes i Evje.


Geostien i Mauranger går frå Nordrepollen til Botnabreen.


Roddines geologiske natursti. Naturstien ligger i tilknytning til Roddenes naturreservat på østsiden av Porsangerfjorden.


Mammuthus - et geologisk informasjonssenter beliggende i Vangsåsen ca 10 km nord for Hamar.


Geologi-utstilling på NTNU-Gløshaugen.

Tromsø museum (Universitetet i Tromsø), Bergen Museum (Universitetet i Bergen), Mineralogisk-Geologisk og Paleontologisk Museene (Universitetet i Oslo) har alle flotte geologi-utstillinger.
Vitenskapsmuseum (NTNU i Trondheim) har riktignok ingen geolog eller geologi-utstilling, men de har en fin liten mineral-utstilling som mange er inspirert av.


Geologisk samling i Universitetet i Agder.


Mest kjente norske bergverkene:

Blaafarveværket (kobolt, start 1772)
Eidsvoll gullverket (gull, 1758)
Flåt nikkelgruve og Evje Nikkelverk (nikkel, 1872)
Kongsberg Sølvverk (sølv, start 1623)
Løkken Verk (kobber, start 1654)
Rana Gruber (jern, start 1937)
Røros Kobberverk (kobber, start 1644)
Store Norske Spitsbergen Kulkompani (steinkull, start 1916)
Sulitjelma gruber (kobber, svovelkis, sink, start 1887)
Sydvaranger (jern, start 1906)
Titania A/S (ilmenitt, magnetitt, start 1902)
Visnes (kobber, svovelkis og sink, start 1865)
Knaben (molybden, start 1885)


    Mange gruver er bygd om til museer og temaparker, der turister kan oppleve hvordan det var å arbeide i gruvene. 

Norsk Bergverksmuseum og Kongsberg sølvverk

Rørosmuseet og kobbergruvene på Røros
Orkla Industrimuseum og Løkken verk
Blaafarveverket på Modum
Eidsvoll gullverk
Folldal gruver
Sulitjelma gruver
Gruvedriften på Svalbard
Hadeland bergverksmuseum - gruvesafari

Marmorgruve Bergtatt OpplevelserI NGUs mineralressursdatabase er en rekke gamle steinbrudd registrert. De som er vernet finnes i Riksantikvarens kulturminnesøk.Norge har i alt 47 nasjonalparker, hvorav 40 er på fastlandet og sju på Svalbard. Geologi er grunnlaget for naturverdiene i nasjonalparkene våre.


Tofteholmen i Oslofjorden - den første geologiske fredningen i Norge, på initiativ av geologen W.C. Brøgger. 

Tofteholmen er en gammel vulkankjerne med høyeste punkt 29 moh, ble i 1919 kjøpt av Norges Naturvernforbund og fredet på grunn av geologiske forhold og en svært interessant flora. 

Per i dag er det 185 objekter i vernebasen som er oppgitt med vernetema fossiler, geologi, grotter/karst og kvartærgeologi (totalt 3285 objekter).


                                                                     Dannelsen av berggrunnen for fastlands-Norge.

Arkeiske (3 500 – 2 500 millioner år)

Svekokarelske (2 500 – 1 950 millioner)

Transskandinaviske eruptivbelte (1 650 – 1 850 millioner år)

Gotiske fjellkjedefolding (1 700 – 1 500 millioner)

Svekonorvegiske fjellkjedefolding (1 100 – 900 millioner)

Kaledonske fjellkjedefolding (405 – 500 millioner år)

Devon (360 – 420 millioner år)

Oslo-riftet (250 – 300 millioner år)


I tillegg finnes det områder med bergarter fra andre perioder i jordas historie.

Ordovicium (485 – 445 millioner år)

Jura-Kritt (overgangen, 130 – 150 millioner år)