“Den grå byen” ble Ålesund kalt av enkelte.


Lang ti mest karakteristiske med byen var alle gråfargene. Ålesund by fasadene var som regel grå og umalte fram til 60-årene.

Huser hadde grå sementpuss på fasaden, og ble i mange år stående uten maling.

Parkgata 5

“Bakkehuset”

1906

John Roald Bygård for Kirsten Bakke.

Kontinental jugendstilarkitektur.

Som eksempel vi kan se på en av de få bygningene i byen som har beholdt sin originale grå umalte fasade (fredet av Riksantikvaren).

                                                                    Grå skifer på taket.


Etter 1904 alle hus i by sentrum hadde fått grå skiferheller på taket.


Etter 1845 hver by i Norge hadde bygningskommisjon som bestemmte at enhver tak tækkes med ildfast materiale.D

ette satte fart i norsk teglproduksjon, og ved slutten av århundret var det rundt 300 teglverk i landet.

I dag er kun ett igjen, i Lunde i Telemark.


Våningshus og sjøbuers tak i det gamle Ålesund var dekket med krumme varme rødfarge teglsteiner.

I Norge kom tegl i bruk omkring 1300, mest til kongelige anlegg som kirker og borger.


Etter 1904 kommer innføring av generell murtvang og krum takstein ble forbudt i hele landet.


Krum takstein på grund av de gjennomgående åpninger eller kanaler let befordrer ilds videre utbredelse.

Bruk av skifer som bygningsstein begynte allerede på 1400-tallet.

Kommersiell skiferproduksjon i Norge startet på midten av 1800-tallet, og industriell produksjon på 1920-tallet.

Foto: GuoJunjun

Grå skiferheller kom det til Ålesund fra forskjellige steder.

Fra Oppdal, Otta, Voss og Alta.

I 1904 Skiferbrudda i Alta I Finnmark var i nedgangsperiode og fikk nytt oppsving etter Ålesundsbrannen.

Altaskifer som har vist seg å være av best kvalitet og mest bestandige ble brukt mye på hustakene under gjennoppbyggingen.

Ble fraktet på lektere nedover den lange kysten.

På de gamle bygningene i Ålesund sentrum finner man følgende typer taktekking: Lappskifer, Fasettskifer, Platekledning.

Det som er karakteristisk er at skiferstein forekommer på rundt 90% av bygningene.

Bare i underkant 10% av bygninger har modern material, betongstein eller metallplater

For dagens skiferdrivere i Alta er Ålesund rene utstillingsvinduet!

Alta i dag har landets største skiferproduksjon.

Den 452 mlj. år gammel skiferen er uvanlig hard.


Bruk av skifer som bygningsstein begynte allerede på 1400-tallet.

Skifer boka. Vol.1 - 2016. "Kvalitetsskifer fra skandinavias ledende skiferprodusent." Minera skifer AS.