Om Ålesund og Omegn Geologiforening                                                                         Stiftet i 27. april 1978

                                                                            Org.nr: 994947133


                                              ÅOG har ca 40 medlemskap med totalt ca 55 medlemmer.


              Medlem av NAGS (Norske Amatørgeologers sammenslutning) fra 22.november 1978

                                                                            

                                                                      Treffsted for steininteresserte

                                                   Møtested: Brogata 14, 6006 Ålesund

                                          (ved Steinvågbrua, Sunnmøre Fiskeindustri)

                                                       e-post: perjdesserud@gmail.com


         Geologiforeninga er et samlingssted for de som er interessert i geologi og stein, og å lage ting av stein.

                                                 Klubben har som formål å fremme geologi som hobby.

                                                                           

                                                                         Medlemskontingent for 2022 :

                                                                  Enkeltmedlemskap                        330kr
                                                                  Familiemedlemskap                      330kr 


               Vi har ei stor utstilling av mineraler og bergarter, med hovedvekt på Møre og Romsdal, og litteratur, kart osv.


     Det er arbeidsmøter hver mandag kl 18-20/21. Alle er velkommen til å komme på besøk mandagene, uten å være medlem.


  Vi arrangerer steinturer i distriktet, og noen ganger lengre turer. Vi arrangerer geologiens dag i Ålesund i september hvert år.

Det er medlemsmøte første mandag hver måned. Da har vi faste poster som informasjoner om klubben, et faglig tema - foredrag el. l. steinprat, hyggestund med kaffe/medbrakt, loddsalg og uformell prat. 


     Vi har eget medlemsblad "Geo-posten".  Medlemmer får gratis 4 nummer av bladet "Stein" i året (pris ellers kr 260 pr år). 


                                                                                Foreningen har noe spesialutstyr.

                                     Steinsager, poleringsmaskiner, mikroskop, steinbor, steintrommel for slipearbeid.

                                                                                           Vi avholder også slipekurs.


                                                                                            Grasrotandelen

Vi er godkjent av Norsk Tipping for Grasrotandelen, og vi oppfordrer de som spiller til å gi grasrotandelen av sin innsats til oss.

Det koster ikke deg noe, og foreningen får 7 eller 14 % av innsatsen, alt etter hva man spiller på.

 
                                                                          https://www.norgeskart.no/

                   


                           


                  


   Følg oss: