ÅLESUND OG OMEGN GEOLOGIFORENING

Hva skjer?


Møte, Tur, Kurs, Foredrag, Underholdning, Arrangement, Messe, Steintreff, Geologiens dag osv.

Hei


Marit Kalvøy, som er medlemi ÅOG,har invitert foreninga til GEO-tur til Store Kalvøy lørdag 25 mai. Hennes familiehar et hus der, som brukes til fritidsformål oa


Kalvøya er ca 2 km lang. God stisørover og nordover mm. Geologien er litt usikker, men det skal vi finne ut.Det er ei hule, som må utforskes.Rullesteinstrand med moreneavsetninger og kanskje noen langveisfarende steiner. På geologisk kart 1:100.000 er berggrunnen gneis og granittisk gneis. På løsmassekart er det noe marine strandavsetninger. Vakker natur, fugleliv etc. Øya ligger midt i skipsleia. Funn fra bronsealderen. Trolig sammenhengende bosetning fra vikingtida eller før. Jeg skal lese meg opp på øya

Det er meldt oppholdsvær og ca 14 grader. Derfor planlegges turen den dagen. Det blir satt på varme i huset. Det er ca 200 m fra kaia opp til huset. Marit har avtalt at det blir bilskyss fra kaia opp til huset, og tilbake, for de som trenger det.

Det går hurtigbåt fra Skansekaia (går til Hamnsund) lørdag kl 12.00 - til Store Kalvøy ca 12.20.. Retur med hurtigbåt kl. 15.39 - til Ålesund kl 16.20. (evt seinere retur kl 1749).

Merk: (Det går også an å ta båten fra Hamnsund og reise tilbake dit).

Mer info kommer seinere. Hvis det blir dårlig vær, kan turen bli avlyst.

Velkommen til Geotur og Naturtur

Hilsen ÅOG - Per Jacob Desserud


Hei

Det blir Geotur til Vigra søndag 12. mai.

Turen var nevnt i innkallingen tilsiste medlemsmøte, med forbehold om dårlig vær. Vi ser det er meldt oppholdsværog gode temperaturer, og derfor gjennomfører vi denne turen

1.Besøk hos Solveig Solveig Røsvik og Bjørn Pettersen, for å se på Bjørn sin steinsamling. Han har samlet krystaller i mange år, og har mange ganger sagt at vi burde komme ut å se på samlingen.Det vil vi gjerne, og gleder oss stort til å få komme til dem.

Klokkeslettet vi skal møtes ute hos Bjørn og Solveig er kl 12.00

2.Deretter reiser vi til Molnes, for besøk i rullesteinstranda,jettegrytene "helvete",vinderodert stein -tafoni,super sandstrand, vakker natur. Det passer å spise nista når vi kommer dit ut,på rasteplassen som er bygd ved stranda. Det står en stor trestamme ved rasteplassen, med en topp som ligner et hestehode (eller noe annet). Det står Brattemølenpå kartet

Etterpå kan en gå sammen eller på egen hånd østover langs stranda, evt over Molnesfjellet (f. eks rundtur)

Det er parkeringsplass ute ved Molnes, men ikke plass til så mange.biler.Jeg skal ta med mer info og kart. Det er også fint å gå andre turer på Vigra, f.eks.vestover fra der Bjørn bor, ut tilBrimneset.

Alle må ta med egen mat/niste. Velkommen. Spørsmål? send epost, eller til 950 52 610

Hilsen Styret, Per Jacob

Velkommen til nytt medlemsmøtei ÅOG mandag 8.4 2024 kl. 19.

Kom gjerne før for en prat med andre, fra kl 18.
PROGRAM
1. Informasjon. Rapport fra slipemøte i mars, besøk av speidergruppe den 2.4 mm
2. Presentasjon/foredrag vedHallvar Eide, fra Sjøholt
Kartlegging og digitalisering av geologiske ressurser på Sunnmøre.
Vi gleder oss til nytt besøk av Hallvar og Sølvi Eide. Da vi var på besøk i Norddal geologisenter/Dale gruvemuseum i mai i fjor, fortalte han bl.a. litt om dette arbeidet. Hallvar har vært levende opptatt av all slags geologi hele livet, og er svært kunnskapsrik. Se også omtale av dette arbeidet på denne linken:

https://www.forskning.no/geologi-norges-geologiske-undersokelse-partner/forskere-lette-etter-mineralressurser-i-geologisk-arkiv/2245591

3. Eventuelt
4. Servering, godt prat, utlodning.
Velkommen
Hilsen Styret, Per Jacob Desserud

Velkommen til medlemsmøte i ÅOG mandag 4.3 2024 kl. 19. Kom gjerne før for en prat med andre, fra kl 18.
PROGRAM
1. Informasjon - Det planlegges ekstra slipedag lørdag 16. mars, fra kl 10, eller fra når man vil komme, og vi holder på så lenge som noen orker. Fint for nye medlemmer å prøve seg. Det blir en lunsj ved 13-tiden.
2. Presentasjon/foredrag ved Heide Kvaløy som bor på Stranda og er medlem i foreninga, med mange forskjellige interesser
Leka - Norges Geologiske Nasjonalmonument
Øya Leka er helt spesiell, en fryd for øyet og en juvel for geologer og andre steininteresserte. En åpning til jordas indre. Det er også mye kulturhistorie på Leka. Der ligger en av Norges aller største gravhauger. Se lenke til reportasje hos NRK.
https://www.nrk.no/trondelag/gravhaug-pa-leka-i-trondelag-kan-vise-seg-a-vaere-skipsgrav-1.16466774
3. Eventuelt
4. Servering, godt prat, utlodning.
Velkommen! Hilsen Styret, Per Jacob Desserud

Velkommen medlemsmøte i ÅOG mandag 5. 2 .2024 kl. 19. Kom gjerne før for en prat med andre, fra kl 18 .
PROGRAM
1. Informasjon v leder.
Referat fra årsmøtet i januar – se også vedlagt protokoll.
Vårens program: Vi planlegger medlemsmøte den første mandagen i hver måned, som tidligere, men den andre mandagen i april.
Det vil si medlemsmøte 5. februar, 4 mars, 8. april, 6. mai og 3. juni. Datoene kan forandres.
Det blir som vanlig slipemøter de andre mandagene som ikke er helgedager, og vi planlegger en ekstra slipedag en lørdag i mars, dato er ikke bestemt .
Info om Geoturer til våren. Det bli ikke fritidsmesse i år.
2. Foredrag ved P.J Desserud TAFONI på Valderøy og Vigra, i Antarktis og ellers.
Tafoni er en spesiell form for forvitring, og vises godt. Du har sikkert sett det MANGE ganger. Annet om forvitring.
3. Eventuelt.
4. Servering, godt prat, utlodning med mange fine stuffer.

Hei,

Det innkalles til årsmøte 2023 for ÅOG mandag 15. jan. 2024 kl. 19.00 i ÅOG sine lokaler i Brogata14.

Saksliste

1.Godkjenning av innkalling

2.Årsmelding for 2023

3.Regnskap for 2023

4.Budsjett 2024

5.Styrets forslag. Innkomne forslag

6.Kontingent

7.Valg for 2024

Forslag fra medlemmene om saker som ønskes drøftet på årsmøte må sendes styret innen 1.1 2024

For 1 uke siden hadde vi et svært hyggelig julemøte, med 30 deltakere. Bilder fra julemøtet er lagt ut på ÅOG sin hjemmeside og Facebook-side.

Takk til alle som var med for å lage i stand til julemøte, for mat, kaker og gevinster!

På møtet ble et nytt nummer av Geoposten delt ut.  Det sendes ikke ut i posten, men du kan få det når du kommer til foreninga.


Til alle medlemmer i ÅOG

Styret inviterer medlemmene m. ledsager til tradisjonelt JULEMØTE mandag 4 desember 2023 kr 17.30. Pris kr 150 pr person. Påmelding innen mandag 27. november.

De som meldte seg på på medlemsmøtet mandag, trenger ikke melde seg på ny.

Vi gleder oss til julemøtet. Velkommen til alle!

Hilsen styret, Per Jacob Desserud

Velkommen til medlemsmøte i ÅOG mandag 6. november 2023 kl. 19. Kom gjerne før, fra kl 18.
PROGRAM
1. Informasjon. Referat fra dugnadsdager i oktober. Slipedag ble avlyst. Gaver til ÅOG. Besøk av journalist.
Julemøte mandag 4.12 kl 17.30
2. "Gutta på (geologiske) turer" . Oliver, Ainar (med komplikasjoner) og Per Jacob.
Gamle jerngruver i Tafjord. Jettegryte og eklogitt på Ellingsøya. Karstformasjoner på Emblem, kvartsgruve i Vaksvika, Amdam hule, Liafjellet og annet høstgøy.
3. Eventuelt
4. Servering, prat, utlodning. Fine gevinster er kommet fra Løkken!
Velkommen! Hilsen Styret, Per Jacob; PS - til styret: Planlegger et kort styremøte samme dag kl 17.30. d.s.

Hei,

Ekstra slipedag og dugnadsdag mandag 2. oktoberflyttes til kl 15 og utover.Det vil ikke bli servert varm lunsj.

Dugnad: Maling på toalettet oa.Sette opp nye hyller. Rydding i hyller oa. Rydding ute hvis været er OK. Annet.

Velkommen til medlemsmøte i ÅOG mandag 2. oktober 2023 kl. 19. Kom gjerne før, fra kl 18.

PROGRAM

1 Informasjon. Referat fra Geotur geologiens dag i Ålesund og i Vanylven, der Ainar var på besøk.

2 "Istidene formet Sunnmøre"  

Per Jacob har har foredrag og presentasjon med bilder osv med utgangspunkt i Geodagen

3  Eventuelt

4   Servering, prat, utlodning. Ny stor sending med gevinster er kommet fra Løkken!

Hva er istid?

https://www.nrk.no/video/hva-er-istid_283163?fbclid=IwAR39BVmm4CHzHeH33aUcSFkQ6Tj9MJpT_BRVjWx1CQo1pb03ejhDrOxS_C4

Uteskole - Istiden.

https://www.nrk.no/skole/?mediaId=25629&page=objectives&learningProgramme=LK20

Velkommen til medlemsmøte i ÅOG

Mandag 4. september 2023 kl. 19. Kom gjerne før, fra kl 18.

 PROGRAM

1 Informasjon. Referat fra Geotur til Midsund i juni og til jubileumstur til Lom i august.  Oppussing av lokalene våre.  Geologiens dag 9. september.  Turer og aktiviteter i høst. Diverse info

2  Medlemmene forteller om Geo-opplevelser i sommer. Ta med bilder som du vil vise på en minnepinne, i ei fil eller Power-Point, eller lignende. Det er fritt fram! (gi evt et hint til meg)

3  Ainar Kupsis, og evt andre

Bilder fra Geoturene våre, og om en geotur han hadde i Latvia i sommer som førte til en artikkel av ham i "Illustrert Vitenskap" - bruk av LIDAR til å utforske topografi og geologi.

4  Eventuelt

5  Servering, godt prat, utlodning. Ny stor sending med gevinster er kommet fra Løkken!

 

Hei!

ÅOG er 45 år i år. Det skal feires med geotur til Lom 18-20 august.

Det er gitt beskjed om turen i e-post tidligere. Her kommer noen oppdateringer.


Det blir jubileumsmiddag på Nordal Turistsenter lørdag den 19 august kl 19. Flott middag, og ÅOG betaler for middagen til medlemmene, men ikke for drikke.

Vi har invitert Torgeir Garmo og kona Frøydis til middagen.


DET ER PÅMELDING TIL MIDDAGEN, MED FRIST 10 AUGUST. Påmelding til Marita Austdal eller meg - SMS, telefon eller epost

Marita tlf 952 15 545 -marita.austdal@gmail.com

Per Jacob tlf 950 52 610perjdesserud@gmail.com

Påmelding gjerne så snart som mulig, slik at vi kan få oversikt. Fint om man gir tilbakemelding også om man ikke blir med


Eller er det ikke påmelding til turen. Man må ordne med overnatting sjøl, enten på Nordal turistsenter (hotell, hytter, camping), eller på andre steder i Lom

Det lønner seg å ta direkte kontakt med overnattingsstedet, ikke via et bookingbyrå el. l (se f.ekshttps://www.nordalturistsenter.no/)


PROGRAM - kom gjerne med innspill

Fredag - Ankomst. Kanskje noen vil besøke Fossheim steinsenter - vi skal be om utvidet åpningstid fredag ettermiddag

https://www.visitjotunheimen.no/opplev-jotunheimen/fossheim-steinsenter-geologisk-museum-utstilling-butikk-p2048593

Utforske Lom på egen hånd. Evt gå GeoturenTIDSAKSEN i Lom sentrum (30 min +). Middag på egen hånd.

Lørdag - Vi planlegger en geotur, litt væravhengig. Flere muligheter - og kanskje vi også kan splittes?

Aktuelt: Tur til Leridalen- evt å gå opp mot/til Storbreen (vel 3 km til breen), evt annen tur der . Leirvassbu

Avstikker til Elveseter hotell for å se på Sagasøyla der:https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008011601035?page=1&searchText=syenitt

(annen mulighet: Tur til Tesse? Tur til Juvassbu)

Festmiddag

Søndag: besøk på Fossheim steinsenter. Tur til Thulittura for de som er interesserte. Evt ta Geoturen i sentrum.

Bergomsrunda i Lom2,5 kmhttps://www.visitjotunheimen.no/opplev-jotunheimen/bergomsrunda-vandring-gjennom-lom-nasjonalparklandsby-p2049963

Det er mye annet i Lom, bl.a i stavkirke, Museum - se turistinfo

Hjemreise


Velkommen til Lom, Hilsen ÅOG, Per Jacob Desserud

                                 

                                            Geotur til Midsund søndag 11 juni 2023.

1. Avreise ferge fra Brattvåg 1025, til Dryna (ferga før går 0925, ferga etter 1225).Det er omkjøring via Søvika-Gamlem pga tunnelarbeid, slik at det vil ta ca 1 time netto å kjøre fra Esso i Spjelkavik, som betyr avreise fra Esso ca kl 0900-0915 Det er ikke planlagt at bilene reiser sammen (ferge retur er 1555, 1800, 1900, 2000).

2. Jeg foreslår felleskjøring, med stopp ved Riksgrensa mellom Norge og Sverige 1658-1660, og stopp ved Bjørnaremshellaren - det er 150-200 m å gå til hellaren.

3. Felleskjøring til Uglvik ved Oterøy kirke. I dette området der er fin eklogitt, amfibolitt, olivin? med pyrop osv. Jeg har notert tre steinuttak. Videre er det et område på Korveneset som kan være interessant. Se kart (Alle bergarter fra den kaledonske fjellkjedefolding. Grønn = midtre skyvedekke

Mørk rosa – granittisk gneis, Lys – gneis, øyegneis, Grønn – granatamfibolitt, glimmerskifer

Mørk lilla 130 - peridotitt, serpentitt ; Lys lilla – eklogitt, Mørk brun – gabbro, Lys brun 452 - amfibolitt)

Problem: Jeg vet ikke hvem som er grunneiere, og hvordan vi evt kan få ta ut stein. Husk etiske regler for amatørgeologer!

4. Lunsj - alle har medbrakt - kanskje tilbake i Midsund sentrum, i en park innerst i bukta - adresse Sjøslettevegen 3.

5. Evt besøk på "hotellet" - et "museum" i den røde sjøbuda som ligger der. Har ikke fått kontakt med eieren ennå - Dagrunn og Ola Midsund

Resten av dagen foreslår jeg at men deler seg opp og gjør det en har lyst til.

- Sjekke Torvneset ca 400 m lenger nord, der det er eklogitt? - Industriområde - vet ikke om det er tilgjengelig.

- Reise tilbake til Uglvik for å finne mer stein?

- Gå trapper - det er flere forskjellige steintrapper i Midsund - Berømte! se: https://portalmidsund.no/opplevelse/midsundtrappene/

- Stikkutturer? Det er 5-6 forskjellige turer, noen lette, bl.a til Sandan - nedenfor Bjørnarem;

- det er MANGE huler - hellere;

- reise rundt Otrøya - Kvernhuset i Heggdalsvika; Helleristninger på Nord-Heggdal ...Torpedobatteriet på Klauset;

https://portalmidsund.no/opp.../torpedobatteriet-pa-klauset/

- Utforske Dryna? der ligger Franskehelleren (knapt 1 km å gå) -Trollkyrkja. og fin natur på nordsida. Drynahelleren ligger lenger øst.

Se også Midsundportalen - https://portalmidsund.no/ https://www.facebook.com/portalmidsund/

Ta evt kontakt på epost eller telefon 950 52 610

Velkommen på tur! Hilsen ÅOG v styret. Per Jacob

Velkommen til ekstra slipedag og arbeidsdag i ÅOG lørdag 18. mars. Vi åpner kl. 10, men du kan komme seinere. Vi vil holde på så lenge folk har lyst. Det er åpent for alle medlemmer, også de som kanskje bare vil ta seg en prat. Ta med litt å spise, som vi evt kan dele på til lunsj.

Dette er en fin anledning til å ha litt god tid for å sage/slipe osv, og spesielt for nye medlemmer som kanskje ønsker veiledning. Ta med steinemnerdu vil prøve deg på, evt bare undersøke ved å dele på saga/sage skiver etc. Foreninga har også MANGE fine emner som en kan bruke - fra lageret. Og mange forskjellige innfatninger.

Det går også an for andre å komme på besøk, se på steinsamlingene osv, og kanskje prøve seg på noe.

Spørsmål? ta kontakt på epost eller telefon 950 52 610

Velkommen! Hilsen Styret. PJ Desserud
ÅOG har fått invitasjon fra Moa bibliotek til Boklansering der lørdag 12. novemberkl 12.

John Roald Pettersen har skrevet ei bok om GULL, i utgangspunktet for barn, men dette kan også være fint for voksne, forgeologiinteresserte. Det var omtale av boka og boklanseringa i Sunnmørsposten sist lørdag.

Biblioteket skriver:John Roald Pettersen vil presentere boka:Gull : en skinnende historie (Orkana forlag).

Det blir mulig å kjøpe boka denne lørdagen.

I mange tusen år har gull vært et tegn på rikdom. Menneskene har vært begeistret for dette skinnende metallet helt siden de første gullklumpene ble funnet. Gull har ført til krig og konflikter.Gull har fått folk til å dra ut på eventyr.

Hvorfor er det slik ? Hva er egentlig gull ? Hvor kommer det fra? Er det sant at gull er stjernestøv?

Dette er en bok om gullskatter, gullgraving og gullrøvene – om gullpenger, gullkunst og omgullets historie.

Velkommen til boklansering i Moa bibliotek! Hilsen styret i ÅOG,Per Jacob DesserudStyret inviterer medlemmene m. ledsager til tradisjonelt JULEMØTE mandag 5. desember 2022 kr 17.30.

Pris kr 150 pr person. Påmelding innen 26. november.

Pga coronarestriksjoner har vi ikke kunnet holde julemøte på flere år.

Vi regner med at vi vil få det til nå, og gleder oss til julemøtet. Velkommen!Jeg videresender invitasjon fra NAGS ved leder Chris Holstad om Fellesmøte i NAGS

på TEAMS man. 14. nov 2022 7pm – 8pm 

Som dere ser av invitasjonen er møtet åpent for alle medlemmer. Det foregår på Microsoft - TEAMS. Det blir info ved leder, og foredrag av Jon Erik Eriksen om Geologi fra Harstad. 

Man må melde seg på på forhånd - se invitasjonen. Man deltar i møtet fra datamaskin eller mobilapp. Man kan laste ned teams ved å trykke på lenke i invitasjonen Passord oppgis til - gN2o4w
Det er ikke vanskelig å delta i slike møter. Prøv det! Det går an å "forlate" møtet når som helst underveis.


Hei kjære steinvenner rundt omkring i landet 

Styret i NAGS inviterer til et nytt fellesmøte hvor vi kan dele litt nytt med hverandre, knytte kontakter, lytte til litt informasjon fra NAGS, samt å få noe kompetansepåfyll i form av et lite foredrag denne kvelden.

Kveldens foredragsholder er vår kasserer i NAGS Jon Erik Eriksen, og temaet er 

«Stein og Mineraler fra Harstadområdet og Omegn» (foreløpig arbeidstittel)

Mottakere av denne invitasjonen kan godt videresende denne Teamslenken til medlemmene deres, slik at de som ønsker i alle fall kan få med seg foredraget.

Vi gleder oss til å se dere alle igjen 

Mvh Chris Gøran Holstad, Leder NAGS

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet

Møte-ID: 335 578 123 539
Passord: gN2o4w

Last nedTeams | Join on the web

Finn ut mer | Møtealternativer


Årsmøte for 2022 vil være mandag den 16. januar 2023 kl 1900 i ÅOG sine lokaler.

Vanlige årsmøtesaker. Årsmelding osv sendes seinere. Medlemmene kan sende inn forslag til årsmøtet påforhånd,. Styret ber om å få forslag inntil 7 dager før møtet, sendes leder.

Velkommen medlemsmøte i ÅOG mandag 7. november 2022 kl. 19.

Kom gjerne fra kl 18, for en prat med andre

1 Informasjon etc

Referat fra ekstra slipedag 22.10.

Det blir julemøte 5.12.

Geologen Gro Sandøy hadde forrige medlemsmøte foredrag om kartlegging og vurdering av skredfarer mm

Se lenke til et par nyhetsbrev fra NGU om henne og kartleggingsarbeidet

https://www.ngu.no/nyheter/kartlegger-skredfare-i-sykkylven

https://www.ngu.no/nyheter/detaljert-scanning-av-mannen


Foredrag ved P.J. Desserud - Kiselgur og diatomitt. Hva er nå det? (Det kan kjøpes på butikken). 

Tidligere gruvedrift i Norge. Limstein i Limfjorden. Oppfinnelsen av dynamitt. Opal i kiselgur. Effektivt og ufarlig insektmiddel. Mye mer

PJ har nylig vært i ei nedlagt kiselgur-gruve i Ims nord for Sandnes og lærte der noe helt nytt og interessant. Kom og hør! 

3 Eventuelt

4  Servering,  prat, utlodning med mange fine stuffer. Bjørn P: har gjort istand noen flotte nye!

Se et par andre lenker -

Restaurering av steinmuren i Tingvoll kirke, der vi var i juni. Morten Stige og Per Storemyr er geoarkeologer

https://www.auraavis.no/hvor-ille-kan-det-vare-det-vil-du-ikke-vite/s/5-5-416611?key=2022-10-19T12%3A31%3A19.000Z%2Fretriever%2F55690b31d8401af90ed5659c0e3feda88910f249

Jutulhogget er kommet på liste over 100 geologiske attraksjoner i verden

https://geo365.no/aktuelt/spor-etter-syndfloden-pa-eksklusiv-verdensliste/?mc_cid=20efffe861&mc_eid=f0ad3cb099

VELKOMMEN! Hilsen styret i ÅOG v Per Jacob Desserud


Medlemsmøte i ÅOG i 03.10. Besøk av geolog Gro Sandøy.

Tittel på foredraget: Skred - hva er prosessene og hvordan vurdere skredfare?   
Geologiens Dag for store og små i Ålesund geologiforening

Årets tema er "Geologer på jobb". Hva gjør en geolog? Kartlegging av mineraler og bergarter, gruvedrift, utbygging av veier og tunneler, vassdrag. skred og skredfare, flom, leting etter olje og undersjøiske mineralforekomster, og mye mer. På Vestlandet er det steinras og skred året rundt. Informasjon. Utstilling.

Tema: Stein fra Sunnmøre. Norske bergarter. Vakre smykker av stein. Utstilling.

Steinsliping for barna. Konkurranser. Premier. Steingaver. Ta med stein du vil vise fram eller lurer på. Gratis. Passer for alle: Barn, Ungdom, Voksne

Velkommen til Ålesund og Omegn Geologiforenings lokaler kl. 11-15 i Steinvågen, Brogata 14, i kjelleretasjen. Huset nærmest brua. Sving til høyre rett etter å ha passert Steinvågbrua.
God kveld og god pinse!

Geotur mm til Siw og Kåre Godø på Tingvoll, fredag 10. juni - søndag 12 juni

PROGRAM

I forrig orientering nevnte jeg to ferger - som er feil. Det er kun en ferge, til Molde. Avstand Molde-Tingvoll er 80 km. Det er meldt noe regn, men jeg håper meldingene blir justert til det bedre. Jeg tror nok at planlegging av lange uteturer må vente litt, til vi ser hvordan det blir med været

På vegen tur (eller retur) foreslår jeg et Geostopp til Bolsøya (5 km fra Årø flyplass) – steinbrudd som leverte stein til Ålesund, gatestein osv. se lenke https://morotur.no/tur/Steinbruddet-paa-Bolsoeya. Det er 500 m å gå. PJ guider. Det går også an å stoppe i sentrum av Molde for å se bygninger der denne steinen er brukt. Jeg kan orientere om det.

Mulig Geostopp på retur : Tur til Sandvika vest for Elnesvågen – Flott Eklogitt og fine steinformasjoner. Ainar var der 19. mai.

Jeg har ikke funnet noen andre spesielle lokalisasjoner langs vegen ennå. Vet ikke nok om vegskjæringene mellom Gjemnesbrua og Aspa. (På Aspa er det bautasteiner fra vikingtid - eller noe sånt. Høvdingsete). Det er fine steinmurer ved vegen langs fjorden nord for Tingvoll, men vegen er nå lagt om og går i tunnel.


Program på Tingvoll lørdag:

På formiddag omvisning på veveriet KRIVI https://krivivev.no/ Vevstolene vil bli startet. Mulighet for kjøp osv Dette er det gamle Sellgren veveri, og før det Tingvold Uldvarefabrik. Stor arbeidsplass i kommunen.

Kl 18: Besøk med omvisning i Tingvoll kirke – en flott gammel steinkirke med interessant historie, arkitektur, og stein. Kirka er enestående på mange måter, bl. a den eneste i Norge med korridor inne i de 2 m tykke veggene rundt hele skipet mm, balkong øverst i østveggen oa. I ei bok fra 2006 har geologen Inge Bryhni skrevet et kapittel om steinen som er brukt, med gode illustrasjoner - og kan se på steinen han omtaler osv . Videre er det brukt mye hvit marmor, som man ikke vet hvor kommer fra (og i samme avsnitt diskusjon om hvor marmoren som er brukt i de andre steinkirkene i fylket kom fra - jeg har en spennende oppdatering om marmoren fra Humla, nevnt i boka).

Ellers Hvis vær - lørdag eller søndag: Tur til Ytter-Aksneset ca 1,6 km hver veg https://www.stikkut.no/turar/302372, evt Tingvoll museum. Det er også hulemalerier noen kilometer sørover. Bilveg dit? Leser meg fortsatt opp om geologien på Tingvoll. Distriktet viser godt svakhetene i grunnfjellet - med svakhetssoner N-S og Ø-V.

Så blir det mye sosialt samvær. Kommer tilbake til timeplan for kjøring osv. Fellesstopp for å spise på veg nordover? På veg sørover?

Kom med innspill og ideer. Noen av dere kan ha vært på Geoturer i dette området tidligere. Ta kontakt på tlf/SMS 950 52 610 eller epost.

Hilsen Per Jacob


Hei

Hallvar Eide ringte nå onsdag e.m.og sa at han måtte avlyse geoturen til Dale Gruvemuseum lørdag den 21 mai. Han beklager dette sterkt, og håper at vi kan komme tilbake til en tur seinere.  Det er heller ikke gode værmeldinger.

Hilsen Per Jacob


Kjære medlemmer av ÅOG. Her kommer invitasjon til GEOTURER FØR SOMMEREN.

Geotur mm til Siw og Kåre på Tingvoll, fredag 10. juni - søndag 12 juni (reisetid 3 timer). Vi har hatt stående invitasjon i over 1 år. Program er ikke ferdig. MERK DATOENE. Mer info seinere.

Se Geotur til Sandvika nord for Molde torsdag 19. mai kl 18-20, arr. DNT Romsdal. Jeg og andre vil kanskje dra.

Oliver m. fam. var der i fjor og viste fine bilder derfra. Se lenke: https://romsdal.dnt.no/aktiviteter/141454/906704/

Geotur til DALE GRUVESENTER, Norddal lørdag 21. mai.

Vi har igjen fått invitasjon fra Hallvar og Sølvi Eide og fra Dale Gruvesenter om å komme på besøk dit.

Vi var der for tre år siden og ble tatt imot på en storslagen måte. Siden da er det skjedd mye.

Kjelleren i låven er innredet til et stort geosenter med utstillinger osv. Det er også forandringer i hovedetasjen

Olivingruva er bedre, og det holdes konserter og andre arrangement der inne – bl. a under Fjord Cadenza

Jeg vet ikke alt som er gjort, men det er en aktiv gjeng der inne. Mye besøk.

Så høres det ut som det blir bevertning i år også. Og kanskje program. Sist fikk vi også se på gullklumpene.

Her bør mange bli med, medlemmer med ledsagere osv. Det er mulig å kjøre bil helt opp til inngangsdøra og opp

til gruveinngangen for de som ikke går så godt. Været betyr ikke så mye, for det er fint å være inne museet (låven)

Vi er invitert til kl 12.00. Det betyr ferge fra Linge kl 11.40, som tar 13 minutter, og så er det 7 min å kjøre til Dale.

Ferga før går kl 11.20. Det er 72 km fra Spjelkavik til Linge, og NAF reiseplanlegger sier det tar 1 time og 28 minutter.

Det betyr avreise fra Spjelkavik kl 10, evt før. Det går an å organisere biltransport.

Det er påmelding, som settes til 16 mai. Påmelding til meg på epost, evt SMS eller telefon 950 52 610

(også fint å få melding om de som ikke blir med)

For styret, Per Jacob D                                                                             https://mrfylke.no/nyheiter/oppdaterer-kunnskap-om-geologi-og-mineral

                                                                                     

                                                                                    KARTLEGGER GEOLOGISKE RESSURSER I MØRE OG ROMSDAL


   https://www.ngu.no/nyheter/kartlegger-geologiske-ressurser-i-more-og-romsdal?fbclid=IwAR2UtGlxhndCkY67bE4wj0g-iC__SCeUDtoEE62jQ9o6RVauiW7Y2VVjeqs


Velkommen medlemsmøte i ÅOG mandag 2. mai 2022 kl. 19.

Kom gjerne før for en prat med andre, fra kl 18 PROGRAM

1. Informasjon ved formannen. Referat fra NAGS landsmøte i Oslo 23. april. Geoturer oa. Det siste medlemsmøte før sommeren blir 13. juni

Fritidsmesse «Ferie og fritid 2022» 23-24 april ble avlyst

2. Radon og problemer med Radongass i berggrunnen på Sunnmøre og i Norge. Foredrag ved P.J. Desserud

Er det nødvendig å måle radongass i huset der du bor?

Radon dannes fra uran oa. Det er uran noen steder på Sunnmøre, og Radon et problem i enkelte kommuner.

I Oslofeltet er Radon et mye større problem

Se lenke til Radonkart for Norge: https://dsa.no/radon/radonkart-og-data

3. Eventuelt

4. Servering, godt prat, utlodning med mange fine stuffer

VELKOMMEN! Hilsen styret i ÅOG, v Per Jacob Desserud
Kjære medlemmer av ÅOG, vi hadde et styremøte den 7.6 og planla litt for juni,

Vi åpner for å ha slipedager på mandager i juni fra kl 18.

2 Vi planlegger et medlemsmøte mandag 14. juni kl 19

               Hovedformål å treffes, drikke kaffe, kake oa. Diverse info

               Bilder/info fra turer til Trollkyrkja i Hustadvika (tidl Fræna) kommune -fantastisk tur, som anbefales

               Lenke https://no.wikipedia.org/wiki/Trollkyrkja_(Fr%C3%A6na)

https://www.visitnorway.no/reisemal/vestlandet/nordvest/listings-northwest/fottur-til-trollkirka/20859/

3 Yvonne Ekeland m fam. inviterer til hageselskap en ettermiddag i juni, tilsvarende det hun hadde i fjor

               Det må bli en dag med godvær slik en kan sitte ute. Drop-in. Vi kommer tilbake til aktuell dato når værvarselet passer, på et par dagers varsel

               Tusen takk for invitasjonen!

               Adresse Parkveien 4, rett opp bakken for Parken kulturhus.

4 Vi har ikke avholdt årsmøte. Styret foreslå at det nåværende styre fortsetter  ut 2021, uten valg (det blir omtrent som valgkomiteens forslag)

               Årsrapport og regnskap er sendt ut tidligere. Økonomien er i pluss.

5  Geoturer

Vi ser det er vanskelig å planlegge noen geoturer i juni nå. Vi kan snakke litt om geoturer til høsten, kanskje få til noe i slutten av august

               Dette må tilpasses gjeldene Corona-situasjon. Forslag:

  • Besøk hos Siw og Kåre i Tingvoll – måtte avlyses i 2020
  • Tur til Misund, praktfull eklogitt, huler, steintrapper oa

6  Det er geologiens dag lørdag 11. 9 – tema Nyttige mineraler. Greit tema.

               https://geologiensdag.no/index.php/item/859-geologiens-dag-2021

Velkommen på mandag!   Hilsen ÅOG, Per Jacob Desserud

 

Hei, Orientering om Geoturen 1. mai.  

Det er meldt strålende vær. Turen vil ta ca 3 timer?

Oppmøte  kl 11 nederst i Geilebergvegen, litt innafor Åse renseanlegg. Parkeringsplass på nedsida av Borgundfjordvegen, der turstien slutter.

Vi skal ikke gå noe der, men se på noe og snakkes litt. Deretter kjører vi  - se vedlegget:

 Remvika, stoppe

Blindheimsbreivika (gå 100-200 m)

Flisnes, stoppe

Østrem, stoppe

Magerholm  - her blir det litt gåing ned til sjøen, i åpent parklandskap ca 500 mg hver veg

               Jeg har avtalt med grunneieren P. Magerholm at vi får komme

               Jeg kjøper en plante til ham fra ÅOG

Deretter til Emblemsanden med kaffe etc. Det er geologi der også

Siste punkt er Klebergshammaren litt innenfor Emblemssanden.  Ca 500 m hver veg

Det er litt kronglete å gå, og trolig kan ikke alle medlemmene i foreninga gå dit, men det går an å gå litt

Det er flere lokaliteter, som kan omtales. Det må være ei påmelding, på epost til meg, eller SMS til meg. Hilsen Per Jacob

Se kartet under. Det er området vi skal besøke. Det grønne er et kaledonsk  skyvedekke – som er skjøvet innover gneis. I dette skyvedekket er det mye såkalt båndet eller stripet amfibolitt, og eller forskjellig rart. https://geo.ngu.no/kartHei,

Det blir ikke noe medlemsmøte mandag den 1 mars. Vi hadde håpet at coronasituasjonen kunne ha blitt enklere, men det motsatte skjer. Plutselig kommer det smittepersoner i nærområdet, og vips så er hundrevis i karantene, osv. I Oslo stenger det aller meste fra i morgen.  Vi har heller ikke holdt årsmøte. Det må også vente.

Det er tryggere å møtes ute. Vi må prøve å få til noen kortere Geo-turer på sparket når våren nærmer seg og været er bra.

Vi håper at alle har det bra og er friske. Noen av dere har nok fått vaksine,

Jeg kommer til å reise ut i foreninga i morgen mandag, fra kl 18.

For Styret. Hilsen Per Jacob


Kjære medlemmer av ÅOG,

Det innføres nye Coronasmittetiltak fra i morgen og i 14 dager framover, konf. info fra myndighetene nå søndag kveld.

Det betyr at det planlagte årsmøtet i ÅOG vil måtte utsettes. Vi bør heller ikke ha slipemøter mandagene inntil videre.

Dette er ikke styrebehandlet, men jeg tar denne avgjørelsen som leder.

Jeg håper alle medlemmene og deres familier har det bra. Ny info om møtevirksomhet oa kommer etter hvert.

Fortsatt godt nytt år! Hilsen Per Jacob Desserud


Kjære medlemmer i ÅOG,

Det innkalles til årsmøte i ÅOG for 2020 i  mandag 11.1 2021 kl 19

Årsmøtet har vær kunngjort tidligere i Geoposten for 2020

Det er en post på årsmøtet som heter Innkomne forslag.

Dersom noen har slike forslag, må de sendes inn til styret.

Vedlagt dagsorden i henhold til vedtektene og kopi av protokoll fra forrige årsmøte, begge i både PDF og WORD-format

Flere sakspapirer sendes seinere

MERK: Jeg er dessverre ikke helt sikker på at alle som mottar denne posten er betalende medlemmer/familiemedlemmer av ÅOG.

De som ikke har betalt medlemskontingent for 2020, vil bli strøket av medlemslisten.

Så er det noen som har betalt, men gitt beskjed at de melder seg ut fra 1.1 2021. Medlemslisten vil bli oppdatert rett etter nyttår.

For styret Per Jacob Desserud, leder. 30.12.2020


Hei,

 Geologiforeninga arrangerer ekstra slipedag lørdag 17. oktober fra kl 10 og så lenge medlemmene har lyst til å jobbe.

Vi hadde planer om å holde en slik slipedag i mars i år, som i 2018 og 2019,  men den måte avlyses pga coronasmittefare.

 Vi vil nå forøke å ta dette igjen førstkommende lørdag. Man er velkommen sjøl om man ikke kommer til å slipe etc., for eksempel til lunsj!

 Det vil bli servert kjøttsuppe til lunsj ca kl 12.30.  Slipedagen er gratis, men kaffepenger kr 10.

 Arrangementet er avhengig av at coronasituasjonen er stabil her i Ålesund. Det kan fort forandre seg.

 Smittefaren er ikke over. Når vi samles, SKAL coronasmitteforskriftene overholdes. Man SKAL holde 1 m. avstand, hvis man ikke er nær familie, man SKAL vaske hendene og sprite hendene.  Ikke hoste. Man skal ikke komme dersom man har symptom på infeksjon. Har man vært til et annet smitteområde, nylig reist med fly osv , må man vurdere om man ikke bør komme, osv.  

Hilsen styret.  Per Jacob Desserud 

11111
22222222
333333
44444
555555
66666
77777
88888

Geologiens Dag i Møre og Romsdal

Dato                       - 12. september 2020  11:00 - 15:00

Møtested               - Ålesund og Omegn Geologiforening, Brogata 14, underetasjen (i nordenden av Steinvågbrua)

Telefon                  - 95052610

E-post:                     perjdesserud@gmail.com

Kontaktperson     - Per Jacob Desserud

Arrangør                - Ålesund og Omegn Geologiforening, Brogata 14, 6006 Ålesund

       Besøk Ålesund og Omegn geologiforening i Steinvågen

        Tema for "Geologiens dag 2020" er «Klima og geologi gjennom tidene».


Geologiske aktiviteter påvirker klimaet og derved alt liv i stort og smått. Dette skjer hele tiden – nå, for noen hundre år siden, og for millioner av år siden. Et stort vukanutbrudd på Island i 1784 gav omfattende hungersnød i Europa i flere år. For 300 mill. år siden lå Sør-Norge like nord for ekvator. Hvordan var det her da? Se utstilling og hør om dette og mye mer i Ålesund Geologiforening. Steinutstilling fra Møre og Romsdal, og andre fylker. Prøv steinsliping! Andre aktiviteter. Kanskje du har en stein som du har lyst til å sjekke ut? Konkurranser. Steingaver. Geologiens dag passer for alle aldersgrupper. Gratis!

https://www.geologiensdag.no/index.php/fylkesoversikt/more-og-romsdal/461-geologiens-dag-i-alesund-2020

https://www.geologiensdag.no/index.php/item/842-geologiens-dag-2020


Geotur til Fjortofta 14. juni 2020

Ferge fra Brattvåg fergekai søndag kl 12.05, ankomst 12.45.

(Det er 37 km fra Esso i Spjelkavik til Brattvåg fergekai. Planlegg 1 time fra Esso?

Hvem skal evt sette igjen bilen på kaia. Planlegg det! Evt sitte på fra Esso?)

Returferge kl 19.05 (til Brattvåg kl 20), eller kl 15.50 (til Brattvåg kl 16.30). Det gir oss ca 3 eller ca 6 timer der ute.

1. Harald Dyrkorn vil møte oss på kaia ved ankomst. Deretter besøke to geologiske lokaliteter rett nord for kaia. Vågholmen oa

2. Neste stopp er Otterlei skule på sørsida. Skulestove oppe, museum nede.

A Først en introduksjon i skulestova

B Omvisning i museet – kulturhistorie/arkeologi og geologi

C Matpakketid

3. Besøk til andre historie/geo-lokaliteter – vi får råd på stedet

Vel møtt! Per Jacob Velkommen til vårens siste medlemsmøte i ÅOG mandag 8.6 2020 kl. 19. Dørene åpnes kl 18

På grunn av coronaepedemien har de to siste medlemsmøtene vært avlyst.

Det er nå lempet på restriksjonene.  Det er lite smitte på Sunnmøre nå, og jeg regner med at det er trygt å ha et slikt medlemsmøte.

Vi skal følge smittevernrådene – holde 1 m avstand osv. Ikke hoste.

Program:

1 Informasjon v formannen.

       A Det planlegges geotur til Fjørtofta søndag 14 juni. Harald Dyrkon vil komme opp fra Skarnes og guide. Det er flott!

Det er få ferger. Ferge fra Brattvåg,   Søndager kl 12.15, ankomst 12.45          

             Returferge kl 15.50 (til Brattvåg kl 16.30) eller 19.05 (til Brattvåg kl 20)   Det gir oss ca 3 eller ca 6 timer der ute

(En mulighet for noen? Hurtigbåt fra Ålesund  Søndager kl 13.25  til Fjørtofta 14.45, Retur fra Fjørtofta 18.25. Men da må de kjøres rundt av noen)

      B Oliver og Yvonne Ekeland vil gjerne invitere geologiforeninga til Bakgårdsidyll,og litt enkel bevertning.Det er i Parkvegen 4, opp bakken for Parken kulturhus

               Siden dette er væravhengig, så må det skje litt plutselig. Aktuelle datoer blir da 13, 20 eller 21 juni. (evt uka etter, eller til høsten hvis det bare regner)  

               Trolig bør vi velge første fine værdag, som kan bli 13. juni. Mer info om dette på møtet. Info vil også bli sendt ut

    Høstprogram

      C Evt tur til Tingvoll etter ferien?

      D Geologiens dag 12.9

      E Ekstra slipelørdag til høsten for å ta igjen lørdag 14. mars som ble avlyst?

    Diverse.   Det vil bli delt ut ny utgave av GEOPOSTEN

2  Geologi på Fjørtofta  mm– foredrag v PJD

               Introduksjon til turen .

               Brit vil da med litt info fra forrige tur dit, som var i 2007

3 Eventuelt

 Servering, utlodning, godt prat

Kaffeliste 8. juni ifølge liste: Siw, Ragnhildur, Oliver. Jeg vet ikke om det passer for alle.  Si ifra. (evt noen som sto på lista for de to møtene som ble avlyst?)

Velkommen.  Hilsen styret. P.J. Desserud 

 

Kjære alle medlemmer i ÅOG,

Det har vært liten aktivitet i ÅOG i vår. Vi ha snakket om korte Geo-turer, men været har vært heller dårlig.

Det er nå planlagt Geotur til Fjørtoft søndag 14 juni. ÅOG har vært der tre ganger tidligere to ganger rundt 1990, og sist i 2007.

Jeg har snakket med Harald Dyrkorn om mulighet til å få guiding. Det vil han –han  kommer opp fra Skarnes der han bor.

Han er sønn til Petter Dyrkorn  som utforsket øya på mange måter og  lagde en geologi og bosetningsutstilling på en skole på øya.

Flere universitet har regelmessig geoturer til øya

Det er ikke godt med fergeforbindelser i helgene. Lørdag er en dårlig dag. Derfor må vi velge søndag. Se info om rutetider under.

Flere opplysninger kommer seinere.

Det blir medlemsmøte i ÅOG mandag 8.juni som planlagt tidligere. Mer info kommer seinere.

Fortsatt god pinse! Hilsen Per Jacob Desserud

  

REISE TIL FJØRTOFTA

Ferge fra Brattvåg              Søndager kl 12.15, ankomst 12.45          

                                               Returferge kl 15.50 (til Brattvåg kl 16.30) eller 19.05 (til Brattvåg kl 20)

                                               Det gir oss ca 3 eller ca 6 timer der ute

Se rutetider her https://www.fjord1.no/Ruteoversikt/Moere-og-Romsdal/Brattvaag-Dryna-Fjoertofta-Haroeya

Det er også mulighet for Hurtigbåt

B Hurtigbåt fra Ålesund               Søndager kl 13.25  til Fjørtofta 14.45      Retur fra Fjørtofta 1825

Det gir oss ca 3,5 timer der ute – men ingen bil.


Kjære medlemmer i ÅOG   God mai!

Vi lever i ei rar tid. Vi hører og leser hver dag om sykdom og død, men de fleste her på Mørekysten er friske, og kanskje friskere enn på samme tid i fjor. Så sitter vi mest hjemme og ser på hverandre og på TV og på «padder».  Vi  har en stor fordel her ved at vi kan gå ute, gå på tur osv.  Så er vi stort sett lovlydige i Norge, og følger opp råd og regler fra myndighetene, og pandemien roer seg. Vil det vare?

Nå skal samfunnet åpnes gradvis – MEN de andre skal fortsette som før – inntil videre. Det betyr nok at vi  mest mulig skal unngå møter og arrangement, unngå å ta i det samme, som dørhåndtak, brytere, vannkraner, sager og slipeutstyr osv, osv. . Og folk i risikogrupper skal være særlig forsiktige.  Alt over 65 år er risiko, så da så.

Derfor har jeg ikke innkalt verken til medlemsmøte eller styremøte ennå. Så får vi se hvordan myndighetene slipper opp restriksjonene etter hvert. Det er mye som er usikkert – hvor mange som har vært smittet uten å ha blitt syke, blir disse immune? – blir de som har vært syke immune?  – kan de som ha vært syke bli syke igjen? Osv.

Dette er kjedelig. Vi må forsøke å finne andre aktiviteter i ÅOG utover i mai. Det kan f. eks være korte geoturer på kort varsel i nærområdet, uten de store geofunn, men at hver sitter på en stein et par meter fra hverandre, drikker kaffe og har ei lita matpakke, og drar hjem igjen. Det vil ikke passe for alle, men kan være en grei måte å treffes på. MEN DET BØR VÆRE LITT GODVÆR. Helt hvitt over Strandafjellet i dag tidlig. 

En slik mulig tur er til kalkovnene på Magerholm. Kort og nært.  Langs elva i Barstadvik det samme.  Bilde fra Barstadvik for 2 uker siden. Fine turveger langs elva, og det lages nye turstrekninger. I vegpukken er det spredt forekomst av olivin. Jeg vet ikke hvem som leverer steinen der.

Det skjer en del på heimesida til ÅOG. Den vokser  – og det er nok Ainars som ordner opp. Se lenka og bla i de forskjellige fanene: https://www.alesundgeologiforening.net/index.html

Tusen takk til Ainars. Det er litt aktivitet på Facebook.

Jeg har ikke så mye spennende å bidra med i dag. Anbefaler å besøke GEO365.no, evt abonnere på nyhetsbrev. https://geo365.no/

Se også heimesida til forskning.no  - mange interessant populærvitenskapelige artikler  https://forskning.no/

Årsmøtet i NAGS i slutten av april ble avlyst, utsatt på ubestemt tid.

Jeg håper alle har det bra. Sees – om enn ikke så brått

Emblem 3.5 2020

Hilsen Per Jacob Desserud

 

Kjære alle medlemmer i ÅOG

Jeg ønsker dere en riktig god påske. Jeg håper at alle har det bra, og er ved god helse. Det ser ut som de rådene vi får om å ha liten kontakt med andre reduserer smittefare. Så sitter vi da her og kikker ut på været. Vi har pyntet et plommetre, som er artig. Det er Opal plommetre, og det er plommestein i plommene – altså litt assosiasjon til geologi.

God påske! Hilsen Per Jacob


Hei,

Inntil videre avlyser vi slipemøtet i morgen mandag, og medlemsmøtet neste mandag. Trolig blir det avlysninger på samme måte i april.

Dette får vi komme tilbake til.

Jeg håper alle medlemmene og familiene deres er friske og raske, og ønsker dere ei god neste uke.

Hilsen Per Jacob /22.03.2020/

 

Kjære medlemmer,

På grunn av smittefare av virus avlyses denne slipedagen.  Flere av medlemmene er i en risikogruppe for virussykdom. Tiltak for å begrense smitteoverføring er viktig. Det er minst smittefare ved å være hjemme.  

Vi må planlegge en ny slipedag seinere, enten seinere i vår eller til høsten.

TILLEGG:

Det har i dag kommet beskjed om at «Ferie og fritid» i Sunnmørshallen i april er avlyst. Det planlegges ny messe i april 2021.

Hilsen Per Jacob /11.03.2020/

                  

Lørdagsmøte - Slipedag  i ÅOG

Lørdag 14. mars 2020 kl. 10:00–15:00

Kjære medlemmer,

Velkommen til en ekstra slipedag i ÅOG lørdag 14 mars fra kl. 10 – kanskje til kl. 15 eller mer for de ivrigste? Dette er en gjentakelse fra i fjor, som var en suksess.

Også medlemmer m fam. som ikke har tenkt å slipe, er velkommen. Det blir servert lunsj til alle ca. kl. 12.30 - varm suppe og brød, som i fjor. Kaffe.

Det hadde vært kjekt om medlemmer som vi ikke ser så ofte kunne stikke innom til lunsj og en prat

Annet: Lære å bruke det nye mikroskopet

Se over maskiner og annet utsyr som vi har stående, og vurdere om noe skal vrakes, istandsettes osv.


 - Turer/overnattingsturer: Tingvoll(Siw)Midsund, Nordal, Larsnes?

 - Styremøte 30.mars  kl.17.30 - Avlyst

 - Fritidsmessa 18-19. april.  Info kommer i mars - Avlyst

 - NAGS landsmøte - Årsmøtet i 25.april, i Oslo (Folkets hus) - Avlyst

 - "Geologiens dag"  12. september. Tema - "Klima og geologi gjennom tidene"


Medlemsmøte ÅOG         Mandag 2 mars 2020 kl. 19.

Hei,

Velkommen til årets første medlemsmøte i ÅOG mandag 2 mars 2020 kl. 19. Dørene åpnes kl 18

Program:

1 Informasjon v formannen.

Merk: Vi planlegger som i fjor en ekstra slipelørdag lørdag 14. mars!

2  Fylkessteinene i Norge – - andre halvdel  v P. J. Desserud

Vet du fylkessteinen for Møre og Romsdal? Vet du hvilken stein fylket ønsket seg, men ikke fikk?

Hvor kan man besøke fylkessteinene?

Gjennomgang av fylkessteinene for de gamle fylkene.

Servering, utlodning, godt prat

Velkommen.  Hilsen styret. P.J. Desserud

PS – Det blir styremøte på forhånd, kl 1730. Innkalling og saksliste sendes separat.