Natursteinmur.

En mur er en vegg av naturstein, betong, teglstein eller andre materialer.


Natursteinmur deles i to grupper - tørmurr og mørtelmur. Mur med eller uten bindmiddel (mørtel).

Natursteinsmurer blir brukt av både praktiske og estetiske årsaker.


Naturstein har noen av de egenskaper vi setter fremst, nemlig bestandighet og trykkfasthet, men andre egenskaper som tyngde og stor varmeledningsevne har i den senere tid vist seg à være ulemper.


På grunn av dette har naturstein gått over fra å være et konstruksjonsmateriale til å bli et kledningsmateriale, og stein blir derfor i dag mest anvendt i form av tynne plater.