Murtyper

Ved bruk av forskjellige murforband og oppbyggingsmåter, kan man få fram ulike natursteinmurtyper -


forstøtningsmur (støttemur),

beskyttelsesmur,

grunnmur (husmur),

ringmur,

prydmur,

kultmur,

polygonalmur eller kryssmur,

kyklopmur - massiv mur,

hellemur,

kistemur eller skallmur(dobbeltmur),

liggende mur,

tørrmur,

hagemur,

plantemur,

rullesteinmur,

skoremur,

rustikamur,

kvadermur,

romanske mur,

gotiske mur,

Ålesundsmur,

råkoppmur,

forblendingsmur (murt opp ytterlag på bakmur)

Forblending er utvendigkledningav bygningers yttervegger med et annet materiale enn det som er i veggen innenfor.

osv.

festning ringmur

Grunnmur. 

https://mineraskifer.no/en/natural-stone-foundation-ingenious-and-almost-like-lego/

Kultmur har knust stein på størrelse fra 20 til 300 mm.

SINTEF. Små skille- og støttemurer. Byggforskserien.April 2011 ISSN 2387-6328

Eriksenbrygga ble utvidet, og fikk navnet Sankt Olavs Plass ("Sankten") etter bybrannen. Her opparbeiding av steinmuren langs kaikanten, trolig i 1907 eller 1908.

ringmur – lav grunnmur

polygonmur

https://papmarble.com/materials/

The Lion Gate. Mycenae. Argolis, Greece. Foto - 

George E. Koronaios

snl.noGammelkirka i Røst, Lofoten, er bygget med tørrmur.Einar Stamnes

Forstøtningsmur - på vei til Moloveien