Murbyen Ålesund

Geologisk vandring

                                       "Arkitektur er sivilisasjonens fossiler",

                          sa den tyske 1800-talls arkitekten Gottfried Semper.

Dersom vi tar metafor bokstavelig, er det bygningsmaterialet som gjør det mulig å lese og forstå disse fossilene.

                  

Derfor er stein en viktig, men ofte underkjent del av vår kulturhistorie. En byvandring med blikket festet på fasader kan imidlertid fortelle mye om sammenhengen mellom geologi og arkitektur.  https://geo365.no/naturstein-i-soyler-og-signalbygg/                                                

https://labs.openai.com/

Bybrannen i Ålesund

I 23. januar 1904 Ålesund mistet 850 bygninger og gjorde over 10 000 mennesker husløse etter brannen.


Byen ble bygd opp igjen fra 1904-1907.


I 1907 hadde en ferdig 306 murhus med plass til 7010 personer.


Utenfor murstrøket hadde en 155 nye hus og 130 gamle hus med plass til 5730 personer.


I 11. august 1904 ble den første murbygningen påbegynt i Øvregata, og kranselag var der allerede 7. september.


Det var altså flere tusen færre personer som bodde i murbyen enn i den byen som brente.


Til gjengjeld steg folketalet tilsvarende i trebyen.

interaktiv.smp.no/bybrann/

Photo : Sunnmøre Museum

1898

Romsdals amt nr 27:

Kart over Ålesund
Kartograf - Nicolai Solner Krum
Se, rød hus er av mur.


Aalesund 1911

Topografisk-statistisk
Beskrivelse over Romsdals Amt
Se, rød hus er av mur.
https://no.m.wikipedia.org/wiki/Fil:%C3%85lesund_map_1911.jpg


Murtvang

Mens resten av Mellom-Europa, inkludert Sverige og Danmark, innførte murtvang, var det her hjemme stor motstand og mange argumenter både mot nye byplaner og bygging i mur.


Den romerske keiseren Nero allerede i år 64 e. Kr. satte i verk byggereguleringer etter den store brannen i Roma.


Det var norgeshistoriens største brannkatastrofe, brannen i Ålesund i 1904 som førte til et epokeskifte med innføring av generell murtvang.


Den 28. april 1904 ble murgrensene fastatt av Ålesund bystyre. Både i vestre (Aspegata) og i østre (Gjerdegata) ende skulle det være ekstra brede gater som skilte murbyen fra trehusbebyggelsen.


De største byene (Kristiania, Bergen og Trondheim) hadde allerede siden 1845 hatt murtvang, men nå ble forbudet mot å bygge trehus i bysentrum gjeldende for hele landet.


Allerede i februar 1904 la regjeringen fram forslag om å innføre murtvanglov i alle norske byer.


"Norske trehusmiljøer og murtvang.", Martin Kristoffersen, https://www.byggogbevar.no/ ;

"Den glemte industrien. Bø Teglverk 1875 -1973." Masteroppgave i Historiedidaktikk - Evy Johanne Vikingstad, https://uis.brage.unit.no/;

"Den eksklusive murbyen." Harald Kjølås, https://www.smp.no/ ;

https://interaktiv.smp.no/bybrannTeknikken hadde klare nasjonalromantiske overtoner -

det norske grunnfjellet speiles i bygningene.

https://www.ngu.no/

Etter Ålesundsbrannen i 1904 en stor mængde dyktige bygningsfolk strømmede til byen.


Strømmer 55 arkitektar som bidro til planlegging og gjenoppbygging.


Arkitekter fra Bergen, Trondheim og lokale arkitekter og byggmestre.


Og de var blant landets beste, utdannet både i Norge og i utlandet.


Mange var også unge og opptatt av tidens Moderne stil - Art Nouveau - Jugend.

https://www.byggogbevar.no/pusse-opp/byggeskikk/jugendbyen-alesund

https://www.vitimusea.no/kunnskap/jugendstilen-i-aalesund

https://www.artemisia.no/arc/nouveau/aalesund/aalesund.html

https://www.nrk.no/kultur/jugendbyen-alesund-1.6930257

Nasjonalromantikken var en kulturhistorisk periode på 1800-tallet. Både i Norge, andre land i Europa og også i USA, var det en økende interesse for folkekulturen.

https://www.finanssenteret.as/emne/18784/hva-menes-med-nasjonalromantikk


Nasjonalromantisk stil både i tre- og murarkitekturen gjorde seg gjeldende først på slutten av 1800-tallet til cirka 1925.

https://snl.no/nasjonalromantikken

Et av uttrykkene for nasjonalromantikken var DRAGESTILEN, som kom mot slutten av 1800-tallet og var særlig hentet fra gammel norsk byggekunst, blant annet stavkirkene.

Den nasjonalromantiske dragestilen var en fornorsket utgave av sveitserstilen.

https://snl.no/nasjonalromantikken

Sarah

Fall vibes

.. beskytte mot vær og vind .. lett vedlikehold .. nasjonal ideologi ..

Norsk stein i fasadene

Det var naturligvis også andre grunner enn nasjonal ideologi som gjorde at byggherrene ønsket seg norsk stein i fasadene:


”…ettersom gårdene ble ferdige og stillasene falt ble folk begeistret for disse livlige veggene som stod der og var ferdige en gang for alle og ikke trengte vedlikehold. Folk som skulle bygge forlangte disse vakre veggene i sine hus”, mintes arkitekt Hans B. Fürst i ettertid.

https://www.visneskalk.no/no/historien

Ved gjenoppbygningen sto steinindustrien i hele landet klar til å levere norsk naturstein til pryd for bygningene som skulle reise seg.


Steinhoggere med tidligere erfaring fra bygging av jernbaner og jernbanebroer sto klare til innsats, og oppbygningen av Ålesund etter brannen bød på arbeid som startet opp steinindustrien på Eide og andre steder i fylket. Gode tider for flere bedrifter i Ålesunds nærområde på Sunnmøre.


Byggeindustrien i Norge nærmest i brakk etter et av norgeshistoriens største eiendomskrakk i boligmarkedet i 1899. Arbeidsledige fra hele landet strømmet derfor til Ålesund etter bybrannen for å søke arbeid.


Behovet for materialer reddet arbeidsplasser fjern og nær. Takstein ble hentet fra skiferbrudd i Alta, marmor fra Eide på Nordmøre, granitt fra Østfold, teglstein fra Trøndelag og Østlandet, og treverk fra hele landet.


Materialene ble brukt til å reise 600 nye byggverk i ruinene der brannen hadde herjet. Rundt 300 av dem var mursteinsbygg. Og flere var bygget i jugendstil. "Bybrannen i Ålesund - katastrofen som skapte fremskritt." - https://www.abcnyheter.no/

Hvor kom fra materialer til Ålesund?

https://kommunekart.com/
https://www.norkart.no/
© 2023 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti
© Mapbox © OpenStreetMap

Ålesund har i dag den største samanhangande konsentrasjon av jugendstilbygningar i Norge.

https://www.fjordnorway.com/no/attraksjoner/jugendstilbyen-alesund


Norges mest særpregede by.

https://www.byggogbevar.no/pusse-opp/byggeskikk/jugendbyen-ålesund

Det som hadde vært et typisk norsk fiskevær med tett trehusbebyggelse, hadde gjenoppstått som en kontinental by, oppført i tegl, granitt og marmor.

Jugendstilen fyller oss med livsglede og overskot!

Ålesund: Ein verdsarv under avvikling? - Dag og Tid, Ronny Spaans, Fredag 27. mai 2011


“Arkitektur påverkar menneskesinnet”               skreiv filosof John Ruskin.

https://labs.openai.com/

Giskegata 9 bygges - 1905

www.facebook.com/groups/Gamle bilder fra Ålesund.

Gjenoppbyggingen foregikk i årene rundt unionsoppløsningen.

Unionsoppløsningen i 1905 markerer slutten på personalunionen mellom Norge og Sverige som hadde eksistert siden 1814.

                                                  Geologisk vandring kart

Møter opp ved “Fladmarkhuset”, rusler derfra forbi “Solbjørggården” og Ålesunds kirke. Dereter gå langs Kirkegata, passer brua over Ålesundet, vandre gjennom gågata Kongens gate, Tollbudgate og ender opp på Skateflukaia ved Turistinformasjon.

For det gode formål Ålesunds geologer har laget våre egne geologiske navn på noen hus: Marmorkirka, Granittbygningene, Øyegneishuset, Marmorbua, Syenitthuset, Eklogitthuset.

Notater av “Geologisk byvandring i Ålesund” av Inge Brymi og Einar Fivelsdal.

Under geologiforeningens byvandring studerte de bruken av steinmaterialet i Ålesunds bygningene i september 2001.

Inge Bryhni- en norsk geolog og førstekonservator ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Bryhni har skrevet en stor del av fagstoffet innen geologi for "Store norske leksikon".

Einar Fivelsdal - Ålesund Og Omegn Geologiforenings medlem (leder fra 1985-1987,1993);


Notater av “Geologisk byvandring 2023” av Per Jacob Desserud - styreleder i Ålesund Og Omegn Geologiforening.

Om råkopp og murteknikk

Nedre Strandgate 31A

Godt eksempel med oppusett hus.

“Solbjørgbua” er oppført over tre etasjer i pusset teglstein, med forblending av grovhugget bruddsten - råkopp av lys rød kvartsittrik granittisk gneis i første etasje og kvaderstein på hjorn.

Fotograf - Simonnæs, Enok O. ; FylkesFOTOarkivet

Naturstein.


Naturstein har en mengde egenskaper, som har gjort at dette materialet i lange tider og i forskjellige kulturer har vært et dominerende byggemateriale.

Bygningsteknikken har forandret seg gjennom tidene og dermed har det også kommet andre krav til byggematerialene.

Natursteinmur

                 Les mer

                Trykk her!

     Forband

                 Les mer

                Trykk her!

    Murtyper

                 Les mer

                Trykk her!

Murstein typer

                 Les mer

                Trykk her!

     Råkopp

                 Les mer

                Trykk her!


  Ålesundmur

                 Les mer

                Trykk her!


           Steinsort.

Bergart nevnt i Murbyen Ålesund 

                    Trykk her!

Gullgraverne

     Trykk her!

     Asfalt

     Trykk her!

   Teglverk

     Trykk her!

Glassverk

   Trykk her!

    Brustein

      Trykk her!

Skifer på taket.

       Trykk her!

Geologisk vandring.

Hvert objekt har informasjon om adresse, hus/gårds navn, byggeår, arkitekt navn, byggematerialene, av hvilket steinsort/bergart er laget av, første eier, stilart, husets historie o.a.

"Fladmarkhuset"

Eldste delen er fra 1906,

resten, som fyller et helt lite kvartal, kom til i 1917

Adresse : Nedre Strandgate 25 øst

Byggeår : 1906

Arkitekt : Carl Michalsen og Alfred Dahl


Adresse : Nedre Strandgate 25 vest

Byggeår : 1917

Arkitekt : Eduard Carlen


Stilart : jugendstil

Bergart : marmor, eklogitt, gneis


Første eier : grunnleger av Norges største bergningsfirmaet Ludvik Fladmark.


Råkopp av marmor stein fra Visnes, Lyngstad i Eide kommune på Nordmøre og eklogitt (mye) plus gneis i en dørbjelke.

Eklogitt er verdens tyngste silikatbergart med høy massetetthet og veier 3,5 g/cm3.Den tunge og harde steinen er vanlig kun langs kyststrekningen fra Bergen til Møre.

"Ålesund er trolig den eneste by i verden som kan skryte av at de har hus bygd av denne sjeldne bergarten!" - Inge Bryhni- en norskgeolog og førstekonservator ved Naturhistorisk museum.

"Solbjørggården"

Adresse : Nedre Strandgate 24

Byggeår : 1909

Arkitekt : Eduard Carlen


Stilart : jugendstil

Bergart : lys rød kvartsittrik granittisk gneis


Første eier : Ole Olsen Solbjørg


      "Solbjørgbua"

pakkhus (en lagerbygning på en brygge)

Adresse : Nedre Strandgate 31A

Byggeår : ca.1910

Arkitekt : Eduard Carlen (?)


Bergart : lys rød kvartsittrik granittisk gneis (?)


Første eier : Ole Olsen SolbjørgOle Olsen Solbjørg var fiskekjøpmann, gullgraver og en av djervaste fiskebåteiarane på kysten. I 1940 75 åring Ole forlate Ålesund med alle sine båter så de ikke kom i tysk tjeneste. Denne operasjonen vekte oppsikt og vart det store eksempel for mange " Englandsfarere".

                                                                                                                     Les mer

                                                                                                                    Trykk her!

            "Lieds villa"

Villaen har byens best bevarte jugendinteriør.

Adresse : Kirkegata 31

Byggeår : 1906

Arkitekt : Carl Michalsen


Stilart : jugendstil

Bergart : gneis, eklogitt


Første eier : Fredrik Lieds


Ålesund kirka "Marmorkirka"

Adresse : Kirkegata 22

Byggeår : 1909

Arkitekt : Sverre Knudsen


Stilart : Gesamtkunstwerk - 

nyromanske vinduer og rundbueganger, nybarokk og jugend i skjønn forening;

nyromansk langkirke preget av jugendstilens materialhåndtering.


Bergart : mangefarget marmor med innslag av amfibolitten, rundt kirka mur og trapper i gneis

Rønnebergvillaen.

Gruvedrift på Humla.

Fortsettelse følger!