Ålesundmur - en form for murverk.


Ålesundmur er en betegnelse på en mellomting mellom mørtelmur og kultmur (knust stein på størrelse fra 20 til 300 mm). Gråstein lagd i sementmortel.


“Sparemur” med gråstein i betong. "I beste sunnmørske ånd!" - (H.Grytten)


Det var ikke noen poeng at muren skulle se pen ut. Steinen var brukt for å spare. Man sparte mørtel, og sparte teglstein som kunne være et alternativ.

Steinvågen 14 har heilt ekte og vanlige Ålesundsmur med mye stein og litte mørtel.

Ålesundmur typen murverk er laget av småfallende flat naturstein - bruddstein murt opp i mørtel med forskaling.

Bruddstein er utilhugget stein fra steinbrudd.

Forskaling er en midlertidig konstruksjon som former den ferske betongen og holder den på plass til den har hardnet.

"Husbygging" Bind 1, J. Holmgren, 1946, side 241

Karakteristisk for råkopp stein er at den synlige flaten viser en naturlig overflate, men mens en Ålesundsmur stein har kløyvside som synlig flate. ("Bygg-teknikk : handbok i husbyggningsteknikk. B. 2", side 829)


Råkoppmur - skiller seg ut fra Ålesundsmur ved at en rektangulært formet stein satt opp med horisontale og vertikale fuger.

Ålesundsmur har et uregelmessig mønster hvor steinens sidekanter og fuger har helt vilkårlige retninger.


Gråsteinen må være hard.

Steinens tykkelse kan variere fra 10-25 cm (fra 35cm og oppover).

Stenene sin ulike størrelse og form sørger selve for det nødvendige i denne sammenhengen.

Ingen stein må være større enn at den kan legges på plass direkte med hendene.


Ingen stein må gå tvers gjennom muren.

Tjukkleiken på muren alltid så stor at stenene kan legges i 2 rader bak hverandre.


Mørtelen var samansett av 1 del sement og 3 deler (ren skarp elve) sand utan bruk av kalk. 


Det var ingen bestemte krav til fuger. Den ytre sida kan pusses med sement, den indre med vanlig finpuss.

I begynnelsen stelte bygningssjef Henrik Nisse seg skeptiske til denne måten å bygge på, og det var en tid vanskelig å få loyve til å mure slik.


Men i 1906 uttalte han at slike murer særlig tilrådelige i fuktig vestlandklima med regn, sterkt vindpress og har gode motatandsevna mot kulde.


Dessuten ville et slikt murverk utfrå et estetisk, arkitektonisk syn bli høyt vurdert.

Utenom å ha økonomiske formoner, ble Alesundsmuren regnet som en viktig faktor til utviklingen av en nasjonal retning innen norsk arkitektur like etter århundreskiftet.

Ålesundmur som er uvanlig pen og forseggjort. “Sjøkoladebyen” i Fjellgata. Arkitekt Øyvin B.Grimnes.


"Men Ålesundsmuren kan vi finne i mange varianter", forteller Harald Grytten.

En Ålesundmur variant. Løvenvold Theater, 1923

Korsegata 4 

Ålesundsmur blir murt mest som forblending utenpå støpte betonmurer, fjellskjæringer og rundt tunnelåpninger.

"Naturstein som brukes i utvendige anlegg." Geologisk oversikt.Nomenklatur. Egil Gabrielsen, 1973, side 53

Betegnelsen Ålesundmur med bakmur av betong eller kultmur er ikke den opprinnelige betydning av ordet.

Museumsvegen 1

       "Bygg-teknikk. handbok i husbyggningsteknikk." B.2,Teknologisk forlag Oslo,1962, side 828

Ålesundmur med polygonmønster uten krav til fuger.

Også som bakmuring for vanleg råkopp høver Ålesundsmuren særleg godt. Baksiden ble murt opp av den stein som var til rådighet.

"Evolution of Building Elements."

2009 University of the West of England, Bristol

Men de fleste murene i Ålesund ble pusset på begge sider, og derfor vet en ikke hva som er teglsteinmur og Ålesundmur før en river.

                            Ålesundsmuren ikke er oppfunnet i Ålesund!


Noen påstår at det var den tysk entreprenor eller gråsteinsmurar med namnet Meise som begynte med denne tekniken her i byen, på slutten av 1800-tallet hadde fort denne bygningsmåten til Alesund. Der gråstein var brukt som fyllmasse i betongen. Man sparte mørtel og teglstein.


Men fordi den ble brukt så mye her, særlig under gjenreising, oppstod begrepet Ålesundmuren.


For brannen var det tillate å føre opp 3-etasjars trebygningar på vilkår av at 1. etasjen var av mur.

Denne måten å oppfore husmurar på (grunnmurar til trehus) hadde tradisjon i Ålesund for brannen i 1904, då så godt som alt murverk i Ålesund hadde vært utført av gråstein dei siste 10-15 åra for brannen.

                                 “Det første huset av Aalesunds-mur ble reist i 1906”

                                                                                                                 Publisert: 1. mars 2023, “Sunnmørsposten”

                                     Om oppfinneren Petter Strøm - ”Ålesundmurens far”


Petter Strøm var den første som lanserte Ålesundsmuren, som fikk så stor betydning for gjenoppbygginga av byen etter brannen.


- Fra 1900 til 1904 var jeg ansatt i forskjellige firmaer og satte opp grunnmurer og kaier og den slags, så jeg fikk etter hvert god kjennskap til faget.

- Da byen var nedbrent, var det imidlertid en mengde nye hus som skulle reises, og jeg begynte for meg sjøl med å sette opp branngavler. Disse gavlene var av gråstein, og så dyre som de andre byggematerialene var, tok jeg til å gruble på hvorfor en ikke like godt kunne sette opp heile huset i gråstein.

- Jeg bestemte meg for å gjøre et forsøk, og vendte meg til politimesteren for å få tillatelse. Han hadde ikke noe tro på foretagendet. Jeg lovte å rive det hvis forsøket var mislykket.


Huset ble reist i 1906 og står den dag i dag. Borgundvegen 8.

Da Ålesundsmuren først var lansert, ble en mengde hus bygd av dette materialet. Masser av penger ble spart og gråsteinen ble likefram populær.

Strøm har ikke lenger oversikt over hvor mange hus som er bygd av dette materialet. Men sjøl nevner han at han reist tre sjøbuer for Oscar Larsen av Ålesunds-mur og dessuten den svære Hoff-bua som har en samlet grunnflate på 1000 kvr.

- Hoff-bua var forresten den siste jeg bygde, sier Strøm