Lenker
Norsk geologisk forening

www.geologi.no


Norske amatørgeologers sammenslutning

http://www.nags.no/


Norges geologiske undersøkelse

www.ngu.no


Norges Geotekniske Institutt

www.ngi.no


Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk

http://nnsn.geo.uib.no


Noregs vassdrags- og energidirektorat

www.nve.no


www.geoforskning.no -

populærvitenskapelig nettavis som formidler ny viten, aktualiteter og meninger fra de geofaglige forskningmiljøene.


www.grind.no -

Universitetet i Bergen sin portal for formidling av kunnskap om landskap og livsmiljø


GEOlogiskole

http://geologiskolen.uit.no


https://norsk-bergverksmuseum.no/
Steinklubben - klubben ble stiftet i 1965 og er således landets eldste amatørgeologiforening. Klubben er en del av den utadrettede virksomheten til Geologisk museum i Oslo.

Sørlandet Geologiforening - ble stiftet 27.05.1970, og var den første amatørgeologiske forening i Norge.

Oslo og Omegn Geologiforening stiftet 11.05.1972

Vestfold Geologiforening stiftet 05.10.1973

Øsfold Geologiforening stiftet 28.02.1978

Fredrikstad og Omegn Geologiforening stiftet 27.03.1980

Sandnes Steinklubb stiftet 01.05.1987

Haugaland Geologiforening stiftet i 24.09.1987 

Stavanger Geologiforening stiftet 17.06.1997

Rana Geologiforening

Olivin Steiklubb/Norsk Olivin Senter stiftet 06.04.2010

Åheim og Vanylven si lokalhistorie her er sterkt prega av gruvedrifta på olivin i fleire generasjonar. Selskapet A/S Olivin vart stifta av den Norske Stat i 1948.

Røros Geologiforening/Opdalitten

Ofoten Amatørgeologiske Forening

Moss og Omegn Geologiforening

Molde Steinforening

Hå Stein og Geologiforening

Hordaland Junior Geologiforening

Hedmark Geologiforening

Harstad Geologiforening

Follo Geologiforening

Fensfeltet Geologiforening

Buskerud Geologiforening

Bergkrystallen Geologiforening  


Geologiens Dag

www.geologiensdag.no

Adresse: Brogata 14, Ålesund, Norway

E-post:    alesundgeo@gmail.com


Følg oss: