Forband

                                        samlebetegnelse på forskjellige prinsipper for muring


Forband er et uttrykk innen murerfaget som innebærer at loddrette fuger mellom teglsteinene forskyves i forhold til fugene i steinlaget under. På denne måten bindes murverket godt sammen.

Regelmessig forband

https://www.dimensions.com/element/stone-masonry-random-uncoursed-rubble

Construction and Retrofit Methods of Stone Masonry Structures in Cyprus, May 2016

The Open Construction and Building Technology Journal 10 (Suppl 2: M6):246-258

Authors: Petros Christou, Frederick University; Miltiades C. Elliotis, University of Cyprus

Bygg-teknikk : handbok i husbyggningsteknikk. B. 2, 1962

"Arkitektur leksikon." Arne Gunnarsjaa, 1999, side 264

Uregelmessig forband

https://www.dimensions.com/element/stone-masonry-random-uncoursed-rubble

Construction and Retrofit Methods of Stone Masonry Structures in Cyprus, May 2016

The Open Construction and Building Technology Journal 10 (Suppl 2: M6):246-258

Authors: Petros Christou, Frederick University; Miltiades C. Elliotis, University of Cyprus

Fugger.

Glattspekket, forsenket (utkrasset) eller pølsefug.

           https://www.geopietra.com/manufactured-stone-veneer/manufactured-stone-mortar