Brustein i Ålesund.

På veier ligger det jo mange typer stein i ulike farger som det er spennende å legge merke til.Da sentrum av byen i raskt tempo ble gjenreist etter brannen i 1904 gatene var grusgater - støvete i tørrvær og gjørmete i våtvær. Ferdiggjøring av gatene kom i 1915.

                                                 Brussteinslegginga pågikk i flere år.


Det Wienermønsteret med bueform var oppfunnet av tyskeren Baurat Friedrich Gravenhorst fra Stade i 1885.

www.ruprecht.art.blog/2017/07/05/mit-fuessen-getreten/

 Uwe Ruprecht, Schriftsteller Journalist Zeichner

I Norge er kuppelstein eller "kampstein"(storgatestein) brukt siden 1500 i flere byer.

Rundt århundreskiftet dominerende var smågatestein "Kleinpflaster" som vi kjener her i Ålesund.

Det første faste gatedekke i form av brostein ble lagt i Kongensgt. i 1915 (ca. 100m)

Mellom 1920-30 ble ca. 1000m

Mellom 1930-40 ca. 1500m

Det ble lagt brosteindekker helt fram til første del av 1960-årene.

I 1973 vedtok Ålesund bystyre at et antall sentrumsgater med brostein skulle bevares.

I Ålesund finner man et buemønster kalt Ålesundmønster.

Det ligger 13-14 stein i hver legg og hvor pillhøyden er ca. 15 cm.

Av mange ulike steintyper fra Sunnmøre og Nordmøre.


Steinene ble hovedsakelig brutt i et gneisbrudd ved Ertresvåg i Haram.

Også levert fra granittbrudd ved Iddefjorden i Østfold.

Se forskjellige gatestein i Kirkegata – mange er Bolsøygranit.

Bolsøya steinbrudd mest brostein har produsert. En derevn steinhogger kunne klare 400 brosteiner om dagen.

..Her på St. Olavsplass/ Notenesgata i deler av gata er brosteinen byttet ut fra wienermønstret smågatestein til rettlinjelagt storgatestein.

Hvorfor legger de ikke små brostein i buer, som i de andre gatene i Ålesund, spør han, og peker på at stor-brostein er det byer som Bergen som har.

Jugendstilbyen Ålesund derimot, har smågatestein som er lagt i vifteform/bueform- også kalt wienermønstret.

Nå har store deler av Notenesgata og St. Olavsplass fått nytt dekke med store brosteiner, i likhet med Løvenvoldgata.

Vips, så er «jugend-buene» borte fra gata.

– Storgatestein er sterkere, ligger mer stabilt og tåler bedre tungtrafikk. Vi må ta hensyn til at det skal vare og tåle trafikken. Smågatestein var jo egentlig tilpassa hest og kjerre, mens nå er det busser og lastebiler som skal kjøre her.

Enkelte butikkdrivere skal være glade, fordi konstruksjonene nå er så sterke at butikken ikke rister, når tunge kjøretøy passerer..

..Den frostfrie overdekningen over grunnfjeller var enkelte steder bare 50 cm, mens det ideelle i Ålesund er 120 cm.

Vi vil nok aldri få steinen til å ligge stabil i Ålesund sentrum..

Det finnes mange gode grunner til å bruke brostein i bysentrum -

Det er tradisjon, historiske preg og et kulturminne. Brosteinen er blitt en del av Ålesunds identitet;

Brostein er finere enn asfalt. Når det regner, blir det fint fargespill i brosteinen;

Vannet kan renne mellom brosteinene, slik at det ikke blir dammer;

Bilene faktisk kjører saktere på brostein;

Brostein er bedre for naturen. Asfalt gir mer svevestøv;

Lettere å reparere. Asfalt krever mer vedlikehold;

Brostein har slitesterk overflate. Piggdekk tærer hardt asfaltdekket;


Minuser -

Vanskelig med rullestol.

Brostein lager bråk og forstyrrer de som bor tett inntil.

Det er vanskeliger å lage vei av brostein enn av asfalt.

Brostein er dyrere å legge. Asfalt er det mest økonomiske dekkematerialet.

rød linje - nåværende brosteinsveier, svart linje - tapte brosteinsveier

Hellene som liger på sandunderlag kreves stor nøyaktighet i underlagsarbeidet for at hellene skal ligge stødig.