Fylkesstein for Møre og Romsdal: Gneis


          Mineralressurser i Møre og Romsdal Fylke. NGU-rapport 2021

                           https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2021/2021_020.pdf


         Møre og Romsdal har i dag nærmere 100 produksjonssteder av mineralske råvarer.

Har eller har hatt drift på forskjellige typer mineralforekomster; metaller, naturstein, byggeråstoffene pukk, grus og industrimineraler som for eksempel olivin og kalk. På EUs liste står flere av råstoffene som finnes i Møre og Romsdal, for eksempel titan og vanadium, men også sjeldne jordarter (REE) og litium.Geologi i Ålesund og Omegn (Møre og Romsdal)


       For feltarbeid trenger du en enkel lupe som forstørrer ca. x 10. I tillegg må du være utstyrt med en steinhammer og noen meisler. Vi vil også anbefale at du benytter beskyttelsesbriller og hansker. Vi kan hjelpe til med å finne ut hva slags stein du har funnet.  


Anbefales turer utendørs. Forslag til liten geotur og trim i helga. 

På Emblemsanden er det mye å finne på utenom å bade, f. eks. kan en studere geologi i skråningene opp fra sjøen.

Turstien langs Borgundfjorden østover fra Bogeneset er nå kommet fram til Geilebergvegen øst for sjukehuset. Romslig parkeringsplass der. Populær tur.

Der stien starter ved parkeringsplassen er det en liten GABBRO-forekomst. Det er lett å studere den mørke bergarten i den ferske bruddflaten.
Forekomsten vises faktisk også på geologisk kart over Ålesund – jeg har tidligere oversett dette.  Se kartet – brun farge. (det er en større forekomst sør for Spjelkavika, og fin gabbro på Tueneset)Utover er det vanlig gneis med fine mønstre, og noen ganger med granater.

GOD TUR!

              Tips til barnevennlig steinjakt Tips i Ålesundområdet er det fint å leite etter stein i fjøra på Valkvæ, 50 m etter rundkjøringa etter Godøytunellen.

Eller gå utover sørsida av Godøya fra Juv/Dyp og vestover (fin sti, men gå nærmere sjøen).

Eller gå fra Alnes på nordsida, sørvestover.

På Valderøya: Skjonghelleren.

På Vigra: fra Moles langs stranda på nordsida, østover.

Evt besøke Geologiforeninga- mange steiner i steinhaugen utafor inngangen.

" I balansepunktet : Sunnmøres eldste historie"

Sunnmørsposten Forlag  1994